Bokningsvillkorbokningsvillkor

Våra bokningsvillkor är ett måste då det sker utförs både ett för- och efterbete i samband med konsultationerna. Att kunna arbeta med framförhållning är därför av största vikt för att möjliggöra bästa tänkbara service. Vi vill också gärna kunna hjälpa någon annan vid eventuella återbud. Tidpunkten för när återbud lämnas är därmed en förutsättning för att detta ska kunna fungera.

Avbokning/Utebliven konsultation

  • Avbokning som sker senare än 24 timmar före bokad tid debiteras med 100%*.
  • Debitering sker till ordinarie priser.
  • Undantag är sjukdom eller annat tillstånd som kan styrkas med läkarintyg.
  • Avboka din tid>>

Ombokning

  • Ombokning som sker senare än 24 timmar före bokad tid debiteras med 100%*.
  • Debitering sker till ordinarie priser.
  • Hälften av summan återbetalas till dig vid kommande konsultation.
  • Undantag är sjukdom eller annat tillstånd som kan styrkas med läkarintyg.
  • Omboka din tid>>

– * Utebliven konsultation av typen ”Uppföljningssamtal 5 minuter” debiteras ej, men bokas vid behov om till:

Avstämningssamtal 15 minuter, skype/telefon