Eu biotek

EU BioTek, Födoämnesintoleranser och födoämnesallergier

EU BioTek tillhandahåller tester både gällande födoämnesintolerans och födoämnesallergi. Med dessa analyser kan man mäta mängden av specifika IgA/IgG/IgG4-antikroppar mot födoämnen. Samtidigt identifieras vilka födoämnen det är som ditt immunförsvar har reagerat mot och som kan vara orsaken till dina allergiska symptom. Det går också att kontrollera allergier, IgE-antikroppar.

Matallergier och känsligheter är kända för att vara förknippade med många besvärliga hälsoförhållanden, men med korrekt identifiering och eliminering av reaktiv mat, upplever många avlastning från sina symtom. Nedanstående paneler är omfattande tester för bland annat maintoleranser och ett alternativ för individer som kan ha underliggande känslighet för mindre synliga antigener.

Längst ned på sidan finns olika testexempel att tillgå.

Läs mer om intoleranser/överkänsligheter och allergier>>

EU BioTek, Allmänna födoämnen (“208ALL”, “144ALL”, “96ALL”), överkänslighet

Det finns olika omfattande paneler som testar eventuella överkänslighetsreaktioner på 208, 144 eller 96 allmänna födoämnen. Antikroppar som går att mäta är IgA, IgG och/eller IgG4.

Nedanstående kategorier testas:

 • mjölkprodukter
 • nötter/frön
 • grönsaker
 • frukt
 • fisk/skaldjur
 • kött/fågel/ägg
 • säd
 • bönor
 • diverse
 • kryddor
 • candida screen

EU BioTEk, 96 vegetariska födoämnen (“96VEG”), överkänslighet

Denna panel testar eventuella överkänslighetsreaktioner på 96 vegetariska födoämnen. Antikroppar som går att mäta är IgA, IgG och/eller IgG4.

Nedanstående kategorier testas:

 • mjölkprodukter
 • nötter/frön
 • grönsaker
 • frukt
 • ägg
 • Säd
 • bönor
 • diverse
 • kryddor

EU BioTEk, Inhalantpanel (“48INH”), överkänslighet

Kroppens immunförsvar kan också reagera mot annat än födoämnen. Sporer och pollen från träd, gräs, mögel, damm etc kan framkalla allt från obetydliga till svåra symptom hos de drabbade. Inhalantpanelen utvärderar IgG-, IgG4- och IgA-antikroppssvar på 48 vanliga allergener, vilket ger användbar information och en bra grund för åtgärder. Antikroppar som går att mäta är IgA, IgG och/eller IgG4.

Nedanstående kategorier testas:

 • träd
 • inomhus (hud, katt etc)
 • ogräs (gråbo etc)
 • gräs
 • mögelsvampar

EU BioTek, Livsmedel (“96LIV”, “50LIV”, “27LIV”), allergi

Det finns olika omfattande paneler som testar eventuella allergiska reaktioner mot 96, 50 eller 27 olika livsmedel. Antikropp som mäts är IgE.

Nedanstående kategorier testas:

 • mjölkprodukter
 • säd/bönor/nötter
 • fisk/skaldjur
 • frukt
 • grönsaker
 • kött/fågel/ägg
 • kryddor
 • diverse

15 Mögelsvampar (“15MÖG”), allergi

Denna panel testar allergiska reaktioner mot 15 mögelsvampar. Antikropp som mäts är IgE.

Nedanstående mögelsvampar testas:

 • Alternaria tenius/alternata
 • Alternaria tenius/alternata
 • Candida albicans
 • Cladosporium herbarum
 • Curvularia lunata
 • Epicoccum purpurascens
 • Fusarium moniliforme
 • Helminthosporium halodes
 • Mucor racemosus
 • Penicillium notatum
 • Phoma betae
 • Pityrosporum orbiculare
 • Rhizopus nigricans
 • Stemphylium botryosum
 • Trichoderma viride

50 Inhalanter (“50INH”), allergi

Denna panel testar allergiska reaktioner mot 50 inhalanter. Antikropp som mäts är IgE.

Nedanstående kategorier testas:

 • gräs
 • träd
 • diverse
 • ogräs
 • mögelsvampar

Provtagningsinformation

För att få korrekta svar ska man inte ha använt sig av immunförsvarsnedsättande mediciner såsom:

 • Cellgifter, sedan 6 månader tillbaka
 • Kortisonpreparat – injektioner/tabletter, sedan 6 månader tillbaka
 • Kortisonpreparat – inhalator/salva, sedan 1 månad tillbaka
 • NSAID´s (exempelvis acetylsalicylsyra, ibuprofen, nabumeton, naproxen), sedan 1 månad tillbaka
 • Allergimedicin, sedan 14 dagar tillbaka

 Provtagningsform

 • Blod, finger (kapillärt), Näringsmedicinska Kliniken eller
 • Blod, armveck (venöst), Provtagningscentral
 • Kvalitetssäkring via ELISA-modellen

 Provtagning

 • Näringsmedicinska Kliniken
 • Hemma
 • Provtagningscentral

Tillhandahålls av

EU Biotek