födoämnesallergi

EU BioTek, Födoämnesintoleranser och födoämnesallergier

EU BioTek tillhandahåller tester både gällande födoämnesintolerans och födoämnesallergi. Med dessa analyser kan man mäta mängden av specifika IgA/IgG/IgG4-antikroppar mot födoämnen. Samtidigt identifieras vilka födoämnen det är som ditt immunförsvar har reagerat mot och som kan vara orsaken till dina allergiska symptom. Det går också att kontrollera allergier, IgE-antikroppar.

Matallergier och känsligheter är kända för att vara förknippade med många besvärliga hälsoförhållanden, men med korrekt identifiering och eliminering av reaktiv mat, upplever många avlastning från sina symtom. Nedanstående paneler är omfattande tester för bland annat maintoleranser och ett alternativ för individer som kan ha underliggande känslighet för mindre synliga antigener.

Läs mer om intoleranser/överkänsligheter och allergier>>

208 allmänna födoämnen (“208ALL”)

Denna omfattande panel testar eventuella reaktioner på 208 olika födoämnen. Antikroppar som går att mäta är IgA, IgG och/eller IgG4.

Nedanstående kategorier testas:

 • mjölkprodukter
 • nötter/frön
 • grönsaker
 • frukt
 • fisk/skaldjur
 • kött/fågel/ägg
 • säd
 • bönor
 • diverse
 • kryddor
 • candida screen

Längst ned på denna sida återfinner du testexempel.

144 allmänna födoämnen (“144ALL”)

Denna panel testar eventuella reaktioner på 144 olika födoämnen. Antikroppar som går att mäta är IgA, IgG och/eller IgG4.

Nedanstående kategorier testas:

 • mjölkprodukter
 • fisk & skaldjur
 • kött/fågel/ägg
 • kryddor
 • bönor/nötter
 • grönsaker
 • frukt
 • diverse
 • säd
 • candida screen (finns ej med i nedanstående testexempel)

Längst ned på denna sida återfinner du testexempel.

96 allmänna födoämnen (“96ALL”)

Denna panel testar eventuella reaktioner på 96 olika födoämnen. Antikroppar som går att mäta är IgA, IgG och/eller IgG4.

Nedanstående kategorier testas:

 • mjölkprodukter
 • kött/fågel
 • diverse
 • frukt
 • fisk & skaldjur
 • grönsaker
 • säd/bönor/nötter

Längst ned på denna sida återfinner du testexempel.

96 vegetariska födoämnen (“96VEG”)

Denna panel testar eventuella reaktioner på 96 vegetariska födoämnen. Antikroppar som går att mäta är IgA, IgG och/eller IgG4.

Nedanstående kategorier testas:

 • mjölkprodukter
 • ägg
 • diverse
 • säd/bönor/nötter
 • grönsaker
 • frukt

Längst ned på denna sida återfinner du testexempel.

Inhalantpanel (“48INH”)

Kroppens immunförsvar kan också reagera mot annat än födoämnen. Sporer och pollen från träd, gräs, mögel, damm etc kan framkalla allt från obetydliga till svåra symptom hos de drabbade. Inhalantpanelen utvärderar IgG-, IgG4- och IgA-antikroppssvar på 48 vanliga allergener, vilket ger användbar information och en bra grund för åtgärder. Antikroppar som går att mäta är IgA, IgG och/eller IgG4.

Nedanstående kategorier testas:

 • träd
 • inomhus (hud, katt etc)
 • ogräs (gråbo etc)
 • gräs
 • mögelsvampar

Längst ned på denna sida återfinner du testexempel.

19 Livsmedel (“19LIV”)

Denna panel testar allergiska reaktioner mot 19 livsmedel. Antikropp som mäts är IgE.

Nedanstående kategorier testas:

 • säd/bönor/nötter
 • fisk & skaldjur
 • Diverse (komjölk och äggvita)

Längst ned på denna sida återfinner du testexempel.

15 Mögelsvampar (“15MÖG”)

Denna panel testar allergiska reaktioner mot 15 mögelsvampar. Antikropp som mäts är IgE.

Längst ned på denna sida återfinner du testexempel.

Provtagningsform, provtagning, tillhandahålls av

AnalysAntikroppar  Tillhandahålls av
IgG/IgA/IgG4IgEIgG/IgA/IgG4/IgE
"208ALL"
Blod, finger (kapillärt)
Näringsmedicinska Kliniken
Finns ej
Finns ej
EU BioTek
"144ALL"
Blod, finger (kapillärt)
Näringsmedicinska Kliniken
Finns ej
Finns ej
EU BioTek
"96ALL"
Blod, finger (kapillärt)
Näringsmedicinska Kliniken
Finns ej
Finns ej
EU BioTek
"96VEG"Blod, finger (kapillärt)
Näringsmedicinska Kliniken
Finns ejFinns ejEU BioTek
"48INH"Blod, finger (kapillärt)
Näringsmedicinska Kliniken
Finns ejFinns ejEU BioTek
"19LIV"Finns ejBlod, armveck (venöst)
Provtagningscentral
Finns ejEU BioTek
"19MÖG"Finns ejBlod, armveck (venöst)
Provtagningscentral
Finns ejEU BioTek
"144ALL+19LIV"Finns ejFinns ejBlod, armveck (venöst)
Provtagningscentral
EU BioTek
"96ALL+19LIV"Finns ejFinns ejBlod, armveck (venöst)
Provtagningscentral
EU BioTek
"96VEG+19LIV"Finns ejFinns ejBlod, armveck (venöst)
Provtagningscentral
EU BioTek
"144ALL+15MÖG"Finns ejFinns ejBlod, armveck (venöst)
Provtagningscentral
EU BioTek
"96ALL+15MÖG"Finns ejFinns ejBlod, armveck (venöst)
Provtagningscentral
EU BioTek
"96VEG+15MÖG"Finns ejFinns ejBlod, armveck (venöst)
Provtagningscentral
EU BioTek