födoämnesallergi

EU BioTek, Födoämnesintoleranser och födoämnesallergier

EU BioTek tillhandahåller tester både gällande födoämnesintolerans och födoämnesallergi. Med dessa analyser kan man mäta mängden av specifika IgA/IgG-antikroppar mot födoämnen. Samtidigt identifieras vilka födoämnen det är som ditt immunförsvar har reagerat mot och som kan vara orsaken till dina allergiska symptom. Det går också att kontrollera allergier, IgE-antikroppar.

Läs mer om intoleranser/överkänsligheter och allergier>>

96 vanliga livsmedel (”96VAN”)

Testar 96 vanliga livsmedel inom kategorierna:

 • mjölkprodukter
 • kött/fågel
 • divserse
 • frukt
 • fisk & skaldjur
 • grönsaker
 • säd/bönor/nötter

96 vegetariska livsmedel (”96VEG”)

Testar 96 vegetariska livsmedel inom kategorierna:

 • mjölkprodukter
 • ägg
 • diverse
 • säd/bönor/nötter
 • grönsaker
 • frukt

16 vegetariska livsmedel (”16VEG”)

Testar 16 vegetariska livsmedel inom kategorierna:

 • grönsaker
 • frukt
 • säd
 • bönor
 • nötter

Detta test kan tas separat eller som del i testet 112 vanliga livsmedel.

112 vanliga livsmedel (”96VAN16VEG”)

Testar 112 vanliga livsmedel.

Testet omfattar 96 vanliga livsmedel (”96VAN”) + 16 vegetariska livsmedel (”16VEG”) enligt ovan.

Inhalantpanel (”16IN”)

Kroppens immunförsvar kan också reagera mot annat än födoämnen. Vanliga allergiska reaktioner framkallas även av mögelsvampar, hund, katt, damm och gräs.

96 vanliga livsmedel + Inhalantpanel (”96VAN16IN”)

Testar 96 vanliga livsmedel samt inhalantpanel.

Testet omfattar 96 vanliga livsmedel (”96VAN”) + inhalantpanel (”16IN”) enligt ovan.

Provtagningsform, provtagning, tillhandahålls av

AnalysIgGIgAIgA/IgGIgE/IgGIgE/IgA/IgGTillhandahålls av
"96VAN"
Blod, finger (kapillärt)
Näringsmedicinska Kliniken
Blod, finger (kapillärt)
Näringsmedicinska Kliniken
Blod, finger (kapillärt)
Näringsmedicinska Kliniken
Blod, armveck (venöst)
Provtagningscentral
Blod, armveck (venöst)
Provtagningscentral
EU BioTek
"96VEG"Blod, finger (kapillärt)
Näringsmedicinska Kliniken
Blod, finger (kapillärt)
Näringsmedicinska Kliniken
Blod, finger (kapillärt)
Näringsmedicinska Kliniken
Finns ejFinns ejEU BioTek
"16VEG"Blod, finger (kapillärt)
Näringsmedicinska Kliniken
Blod, finger (kapillärt)
Näringsmedicinska Kliniken
Blod, finger (kapillärt)
Näringsmedicinska Kliniken
Finns ejFinns ejEU BioTek
"96VAN16VEG"Blod, finger (kapillärt)
Näringsmedicinska Kliniken
Blod, finger (kapillärt)
Näringsmedicinska Kliniken
Blod, finger (kapillärt)
Näringsmedicinska Kliniken
Finns ejFinns ejEU BioTek
"16IN"Blod, finger (kapillärt)
Näringsmedicinska Kliniken
Blod, finger (kapillärt)
Näringsmedicinska Kliniken
Blod, finger (kapillärt)
Näringsmedicinska Kliniken
Finns ejFinns ejEU BioTek
"96VAN16IN"Blod, finger (kapillärt)
Näringsmedicinska Kliniken
Blod, finger (kapillärt)
Näringsmedicinska Kliniken
Blod, finger (kapillärt)
Näringsmedicinska Kliniken
Finns ejFinns ejEU BioTek