Bokningsvillkorbokningsvillkor

Våra bokningsvillkor är ett måste då det sker utförs både ett för- och efterbete i samband med konsultationerna. Att kunna arbeta med framförhållning är därför av största vikt för att möjliggöra bästa tänkbara service. Vi vill också gärna kunna hjälpa någon annan vid eventuella återbud. Tidpunkten för när återbud lämnas är därmed en förutsättning för att detta ska kunna fungera.

  • Återbud ska lämnas minst 24 timmar före utsatt tid, annars debiteras 500 SEK.
  • Konsultationer med ett pris som understiger 500 SEK, debiteras till 100% av ordinarie pris.

Exempel 1: Om en konsultation kostar 1.150 SEK, då debiterar vi 500 SEK i avgift.
Exempel 2: Om en konsultation kostar 450 SEK, då debiterar vi 450 SEK i avgift.

Tidsbokning, alla ärenden>>