Konsultationer inom näringsterapi

Konsultationer inom näringsterapi syftar till att ta fram en handlingsplan som optimerar ett näringsstöd till kroppen och dess funktioner. Detta genomförs med hjälp av att uppmuntra till en sund livsstil, sund kost och hälsobefrämjande användning av näringstillskott.

Till vår hjälp har vi exempelvis medicinska analyser. Verktygen är näringstillskott i form av vitaminer, mineraler, aminosyror, fettsyror, enzymer och andra ämnen.

Vi ställer inte diagnoser och ger inte råd kring läkemedel eller andra näringstillskott än de som kliniken tillhandahåller. Det finns inte heller några garantier för ett visst resultat utan vi arbetar utifrån de förutsättningar som råder.

 

näringsterapi

Kom ihåg att du själv sätter upp de mål som du vill uppnå med din hälsa. Vi finns där som ett stöd för dig. Om vi märker att de önskvärda resultaten uteblir rekommenderar vi dig gärna till en annan terapeut alternativt till en läkare.

Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) får vi inte behandla smittsamma sjukdomar som enligt Smittskyddslagen (2004:168) är anmälningspliktiga sjukdomar, cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning. Vi får inte heller behandla barn under åtta år.

Vi är medlemmar i Näringsmedicinska Terapeutförbundet (NMTF) och har ansvarsförsäkring därigenom. Terapeuten för journal och ser till att den förvaras på ett för klienten betryggande sätt. Vi har också tystnadsplikt.

Så går en konsultation till

Använd inte parfym eller parfymerade hud/hårvårdsprodukter strax innan ditt besök. Undvik även att äta, röka och snusa 2 timmar innan ditt besök.

Kliniken är belägen i en privatbostad. Därmed finns det inte tillgång till ett väntrum. Vi ber dig därför infinna dig på exakt utsatt tid.

Nedan beskrivs tillvägagångssätt för hur besök går till hos Näringsmedicinska Kliniken och vad som gäller för kontakt mellan konsultationerna.

Näringsterapi, nybesök

Inför första besöket

  • Fyll i hälsodeklarationen som du har fått av oss vid bokningen.
  • Skicka underlaget till oss, så att vi har tillgång till dem minst två dagar innan besöket.

Första besöket

  • Ta med eventuella läkemedel (samt innehållsförteckningen eller bipacksedel) och näringstillskott som du använder regelbundet
  • Ta gärna med analyssvar från eventuella provtagningar som är mindre än 1 år gamla

Ett första besök tar högst 1 timme 30 minuter. Vid konsultationen går vi igenom din hälsodeklaration. Vi mäter också dina kropps- och organfunktioner samt vitamin- och mineralnivåer etc med verktyget QRMA Frekvensanalys vid konsultationer på kliniken. Vid behov kompletterar vi med andra analysmetoder. Konsultationen resulterar i en individuell handlingsplan. Exempelvis kan den omfatta förslag på förändringar i livsstil och med kosten. Det kan också bli aktuellt med kompletterande medicinska analyser och näringstillskott.

Vid önskemål genomför vi ett uppföljningssamtal på 5 minuter cirka en vecka efter besöket.

Priser konsultationer >>
Bokningsvillkor>>

Boka tid nybesök, kliniken Boka tid nybesök, skype/telefon

Näringsterapi, återbesök

Ett återbesök är lämpligt 3-8 veckor efter föregående besök.

Inför återbesök

  • För gärna en dagbok över hur du mår mellan besöken utifrån vilka förändringar som du upplever sedan föregående besök
  • För gärna en matdagbok
  • Kontrollera om du behöver påfyllning av ordinerade näringstillskott

Återbesök

Ett återbesök tar högt 1 timme (”standard”) alternativt högst 1 timme 30 minuter (”plus” – bokas exempelvis vid genomgång av analyssvar, typ Hårmineralanalys eller DNA-test, eller vid behov av mer tid). Vid konsultationen görs en uppföljning utifrån den information som finns tillgänglig sedan tidigare och hur du mår nu. Vi mäter också dina kropps- och organfunktioner samt vitamin- och mineralnivåer etc med verktyget QRMA Frekvensanalys vid konsultationer på kliniken. Hänsyn tages till den uppsatta handlingsplanen och svar från eventuellt genomförda medicinska analyser. Handlingsplanen, inklusive ordination av eventuella näringstillskott, justeras utifrån vad vi kommer fram till.

Priser konsultationer >>
Bokningsvillkor>>

Boka tid återbesök standard, kliniken Boka tid återbesök plus, kliniken

 

Boka tid återbesök standard, skype/telefon Boka tid återbesök plus, skype/telefon

Kontakt mellan konsultationerna

Efter både ett första besök och ett återbesök ingår det ett uppföljningssamtal på 5 minuter. Denna uppföljning är till för dig så att du kan ställa kompletterande frågor till oss efter ditt föregående besök. Uppföljningssamtalet sker ungefär en vecka efter ditt besök.

Vid behov av extra avstämningssamtal av terapeutisk natur går det bra att boka en tid för detta per telefon alternativt direkt via vårt tidbokningssystem: 15 minuter alternativt 30 minuter.

Priser konsultationer >>
Bokningsvillkor>>

Boka tid avstämningssamtal 15 minuter, skype/telefon Boka tid avstämningssamtal 30 minuter, skype/telefon