Hälsokontroll, Funktions-/Närings-Frekvensmedicin

En hälsokontroll hos oss utgår från ett funktionsmedicinskt synsätt där vi går till botten med orsakerna till ohälsa. Att sprida information om och uppmuntra till en sund livsstil, sund kost och hälsobefrämjande användning av näringstillskott är en del av detta.

Vi arbetar bland annat med att skräddarsy kost och näringstillskott för att stödja en optimal hälsa för individen. Till vår hjälp har vi exempelvis medicinska analyser. Verktygen är vitaminer, mineraler, aminosyror, fettsyror, enzymer och andra ämnen.

Hälsokontroll

Så går en konsultation till

Nedan beskrivs tillvägagångssätt för hur en hälsokontroll går till hos Näringsmedicinska Kliniken.

Fysiskt möte, klinikenBokningskalender

Introduktion

Denna konsultation passar dig som är nyfiken på våra tjänster och vill ha en enklare rådgivning.

 

Detta ingår:

 • mätning vitamin- & mineralnivåer
 • enklare kost- & dryckesrådgivning
 • förslag enstaka näringstillskott

 

Detta ingår:

 • mätning vitamin- & mineralnivåer
 • enklare analys kropps- & organfunktion, ett område
 • enklare kost- & dryckesrådgivning
 • förslag enstaka näringstillskott

Inför konsultation

 • Fyll i frågeformuläret (mat- & dryckesöversikt) som du fått av oss i samband med bokningen.

Konsultation

1. Vi går vi igenom svaren i frågeformuläret.

2. Vi mäter:

 • dina vitamin- och mineralnivåer med verktyget QRMA Frekvensanalys 
 • kropps- och organfunktion (enklare analys), ett område*, med verktyget Oberon Bioresonans (endast introduktion 45 minuter)

* Områden vi analyser introduktionskonsultationer är mage, tarm, lever/galla, bukspottkörteln, lungor eller hjärta.

3. Konsultationen resulterar i en enklare rådgivning. Exempelvis kan den omfatta förslag på förändringar med mat & dryck och/eller förslag på intag av något enstaka näringstillskott.

Bokning

 1. Direkt efter att du bokat din tid kommer du att få en bokningsbekräftelse mejlad till dig. OBS! Säkerställ att du fått denna.
 2. Efter genomförd bokning kommer ett frågeformulär (mat- & dryckesöversikt) mejlas till dig. Det kan dröja upp till 24 timmar (vanligtvis går det fortare) innan vi skickar det.

Kontrollera exempelvis skräpposten om ovanstående två mejl inte dyker upp i din inkorg.

Övrigt

Det går bara att boka ett introduktionstillfälle per person. Vid behov är du därefter välkommen att boka en mer djupgående hälsoanalys, ”Nybesök”, för att skräddarsy en handlingsplan just för dig. Ett nybesök går alltid att boka utan en genomgången introduktionskonsultation.

Nybesök

Denna konsultation passar dig som vill ha en djupgående konsultation och en skräddarsydd handlingsplan.

Nybesök, 90 minuter

Fysiskt möte

2.390 SEK

Boka tid

 

Detta ingår:

 • djupgående inläsning av din hälsosituation
 • screening kropps- & organfunktioner
 • mätning vitamin- & mineralnivåer
 • fördjupad kost- & dryckesrådgivning
 • förslag näringstillskott

Nybesök, 120 minuter

Fysiskt möte

2.890 SEK

Boka tid

 

Detta ingår:

 • djupgående inläsning av din hälsosituation
 • screening kropps- & organfunktioner
 • mätning vitamin- & mineralnivåer
 • fördjupad analys kropps- och organfunktioner
 • fördjupad kost- & dryckesrådgivning
 • förslag näringstillskott
Inför konsultation
 • Fyll i frågeformuläret (hälsodeklaration) som du fått av oss i samband med bokningen.
 • Ta gärna med eventuella läkemedel (samt innehållsförteckningen eller bipacksedel) som du använder regelbundet.
Konsultation

1. Vi går vi igenom svaren i frågeformuläret.

2. Vi mäter:

 • dina kropps- och organfunktioner samt vitamin- och mineralnivåer med verktyget QRMA Frekvensanalys 
 • prioriterade, utifrån vad din hälsodeklaration visar, kropps- och organfunktioner (fördjupad analys) med hjälp av Oberon Bioresonans (endast nybesök 120 minuter)

3. Konsultationen resulterar i en djupare rådgivning, en individuell handlingsplan. Exempelvis kan den omfatta förslag på förändringar med mat & dryck och/eller förslag på intag av näringstillskott.

4. Det kan också bli aktuellt med kompletterande medicinska analyser 

Efter konsultation

Efter konsultationen ingår det ett uppföljningssamtal på cirka 5 minuter. Denna uppföljning är till för dig så att du kan ställa kompletterande frågor till oss efter ditt nybesök samt se till att handlingsplanen fungerar. Uppföljningssamtalet sker ungefär en vecka efter konsultationen.

Ett återbesök är lämpligt 4-12 veckor efter konsultationen.

Vi behov går det alltid att boka ett avstämningssamtal mellan konsultationerna.

Bokning
 1. Direkt efter att du bokat din tid kommer du att få en bokningsbekräftelse mejlad till dig. OBS! Säkerställ att du fått denna.
 2. Efter genomförd bokning kommer ett frågeformulär (hälsodeklaration) mejlas till dig. Det kan dröja upp till 24 timmar (vanligtvis går det fortare) innan vi skickar det.

Kontrollera exempelvis skräpposten om ovanstående två mejl inte dyker upp i din inkorg.

Återbesök

Denna konsultation passar dig som vill ha en djupgående konsultation och en skräddarsydd handlingsplan.

 

Detta ingår:

 • uppföljning av din hälsosituation
 • screening kropps- & organfunktioner
 • mätning vitamin- & mineralnivåer
 • fördjupad kost- & dryckesrådgivning
 • förslag näringstillskott

 

Detta ingår:

 • uppföljning av din hälsosituation
 • screening kropps- & organfunktioner
 • mätning vitamin- & mineralnivåer
 • fördjupad analys kropps- och organfunktioner eller genomgång medicinska analyser
 • fördjupad kost- & dryckesrådgivning
 • förslag näringstillskott

 

Detta ingår:

 • uppföljning av din hälsosituation
 • screening kropps- & organfunktioner
 • mätning vitamin- & mineralnivåer
 • fördjupad analys kropps- och organfunktioner och genomgång medicinska analyser
 • fördjupad kost- & dryckesrådgivning
 • förslag näringstillskott
Inför konsultation
 • För gärna en dagbok över hur du mår mellan besöken utifrån vilka förändringar som du upplever sedan föregående konsultation
 • För gärna en matdagbok
 • Kontrollera om du behöver påfyllning av ordinerade näringstillskott
 • Ta med eventuella nya läkemedel (samt innehållsförteckningen eller bipacksedel), som du använder regelbundet, sedan föregående konsultation.
Konsultation
 1. Vid konsulationen görs en uppföljning utifrån den information som finns tillgänglig sedan tidigare och hur du mår nu.

2. Vi mäter:

 • dina kropps- och organfunktioner samt vitamin- och mineralnivåer med verktyget QRMA Frekvensanalys och analyserar förändringar
 • prioriterade kropps- och organfunktioner (fördjupad analys) med hjälp av Oberon Bioresonans och analyser förändringar (endast återbesök 90 minuter)

3. Konsultationen resulterar i en djupare rådgivning, en uppdaterad individuell handlingsplan. Exempelvis kan den omfatta förslag på förändringar med mat & dryck och/eller förslag på intag av näringstillskott. Hänsyn tages till den tidigare uppsatta handlingsplanen och svar från eventuellt genomförda medicinska analyser.

4. Det kan också bli aktuellt med kompletterande medicinska analyser 

Efter konsultation

Ett återbesök är lämpligt 4-12 veckor efter konsultationen.

Vi behov går det alltid att boka ett avstämningssamtal mellan konsultationerna.

Bokning
 1. Direkt efter att du bokat din tid kommer du att få en bokningsbekräftelse mejlad till dig. OBS! Säkerställ att du fått denna.

Kontrollera exempelvis skräpposten om ovanstående mejl inte dyker upp i din inkorg.

Övrigt

Denna konsultation förutsätter att ett “Nybesök” är genomfört.

Ett återbesök bokas också vid behov av enbart frekvensbehandling med Oberon Bioresonanas (förutsätter att ett “Nybesök” är genomfört).

Avstämningssamtal

Givetvis kan du när som boka en tid för eventuella frågor, av terapeutisk natur, som du har mellan de djupgående konsultationerna.

Bokning

 1. Direkt efter att du bokat din tid kommer du att få en bokningsbekräftelse mejlad till dig. OBS! Säkerställ att du fått denna.

Kontrollera exempelvis skräpposten om ovanstående mejl inte dyker upp i din inkorg.

distansmöte, online eller telefonBokningskalender

Introduktion

Denna konsultation passar dig som är nyfiken på våra tjänster och vill ha en enklare rådgivning.

 

Detta ingår:

 • enklare kost- & dryckesrådgivning
 • förslag enstaka näringstillskott

Inför konsultation

 • Fyll i frågeformuläret (mat- & dryckesöversikt) som du fått av oss i samband med bokningen.

Konsultation

1. Vi går vi igenom svaren i frågeformuläret.

3. Konsultationen resulterar i en enklare rådgivning. Exempelvis kan den omfatta förslag på förändringar med mat & dryck och/eller förslag på intag av något enstaka näringstillskott.

Bokning

 1. Direkt efter att du bokat din tid kommer du att få en bokningsbekräftelse mejlad till dig. OBS! Säkerställ att du fått denna.
 2. Efter genomförd bokning kommer ett frågeformulär (mat- & dryckesöversikt) mejlas till dig. Det kan dröja upp till 24 timmar (vanligtvis går det fortare) innan vi skickar det.

Kontrollera exempelvis skräpposten om ovanstående två mejl inte dyker upp i din inkorg.

Övrigt

Det går bara att boka ett introduktionstillfälle per person. Vid behov är du därefter välkommen att boka en mer djupgående hälsoanalys, ”Nybesök”, för att skräddarsy en handlingsplan just för dig. Ett nybesök går alltid att boka utan en genomgången introduktionskonsultation.

Nybesök

Denna konsultation passar dig som vill ha en djupgående konsultation och en skräddarsydd handlingsplan.

Nybesök, 90 minuter

Distansmöte

2.390 SEK

Boka tid
Inför konsultation
 • Fyll i frågeformuläret (hälsodeklaration) som du fått av oss i samband med bokningen.
 • Ha gärna läkemedel (samt innehållsförteckningen eller bipacksedel) som du använder regelbundet nära tillhands.
Konsultation

1. Vi går vi igenom svaren i frågeformuläret.

3. Konsultationen resulterar i en djupare rådgivning, en individuell handlingsplan. Exempelvis kan den omfatta förslag på förändringar med mat & dryck och/eller förslag på intag av näringstillskott.

4. Det kan också bli aktuellt med kompletterande medicinska analyser 

Efter konsultation

Efter konsultationen ingår det ett uppföljningssamtal på cirka 5 minuter. Denna uppföljning är till för dig så att du kan ställa kompletterande frågor till oss efter ditt nybesök samt se till att handlingsplanen fungerar. Uppföljningssamtalet sker ungefär en vecka efter konsultationen.

Ett återbesök är lämpligt 4-12 veckor efter konsultationen.

Vi behov går det alltid att boka ett avstämningssamtal mellan konsultationerna.

Bokning
 1. Direkt efter att du bokat din tid kommer du att få en bokningsbekräftelse mejlad till dig. OBS! Säkerställ att du fått denna.
 2. Efter genomförd bokning kommer ett frågeformulär (hälsodeklaration) mejlas till dig. Det kan dröja upp till 24 timmar (vanligtvis går det fortare) innan vi skickar det.

Kontrollera exempelvis skräpposten om ovanstående två mejl inte dyker upp i din inkorg.

Återbesök

Denna konsultation passar dig som vill ha en djupgående konsultation och en skräddarsydd handlingsplan.

 

Detta ingår:

 • uppföljning av din hälsosituation
 • fördjupad kost- & dryckesrådgivning
 • förslag näringstillskott

 

Detta ingår:

 • uppföljning av din hälsosituation
 • genomgång medicinska analyser
 • fördjupad kost- & dryckesrådgivning
 • förslag näringstillskott
Inför konsultation
 • För gärna en dagbok över hur du mår mellan besöken utifrån vilka förändringar som du upplever sedan föregående konsultation
 • För gärna en matdagbok
 • Kontrollera om du behöver påfyllning av ordinerade näringstillskott
 • Ha eventuellt nya läkemedel (samt innehållsförteckningen eller bipacksedel), som du använder regelbundet, sedan föregående konsultation nära tillhands.
Konsultation

1. Vid konsulationen görs en uppföljning utifrån den information som finns tillgänglig sedan tidigare och hur du mår nu.

2. Konsultationen resulterar i en djupare rådgivning, en uppdaterad individuell handlingsplan. Exempelvis kan den omfatta förslag på förändringar med mat & dryck och/eller förslag på intag av näringstillskott. Hänsyn tages till den tidigare uppsatta handlingsplanen och svar från eventuellt genomförda medicinska analyser.

3. Det kan också bli aktuellt med kompletterande medicinska analyser 

Efter konsultation

Ett återbesök är lämpligt 4-12 veckor efter konsultationen.

Vi behov går det alltid att boka ett avstämningssamtal mellan konsultationerna.

Bokning
 1. Direkt efter att du bokat din tid kommer du att få en bokningsbekräftelse mejlad till dig. OBS! Säkerställ att du fått denna.

Kontrollera exempelvis skräpposten om ovanstående mejl inte dyker upp i din inkorg.

Övrigt

Denna konsultation förutsätter att ett “Nybesök” är genomfört.

Avstämningssamtal

Givetvis kan du när som boka en tid för eventuella frågor, av terapeutisk natur, som du har mellan de djupgående konsultationerna.

Bokning

 1. Direkt efter att du bokat din tid kommer du att få en bokningsbekräftelse mejlad till dig. OBS! Säkerställ att du fått denna.

Kontrollera exempelvis skräpposten om ovanstående mejl inte dyker upp i din inkorg.

 

Kosttillskott

Månadskostnaden för ett bra näringsstöd ligger i de flesta fall mellan 1.500-2.500 kr. Arbetar även med lägre summor vid behov. För att underlätta för dig har du möjlighet att köpa de flesta näringstillskotten vi rekommenderar för dig på kliniken. Priserna för de olika kosttillskotten hittar du i vår webshop.

Övrigt

Vi ställer inte diagnoser och ger inte råd kring läkemedel eller andra näringstillskott än de som kliniken tillhandahåller. Det finns inte heller några garantier för ett visst resultat utan vi arbetar utifrån de förutsättningar som råder. Kom ihåg att du själv sätter upp de mål som du vill uppnå med din hälsa. Vi finns där som ett stöd för dig.

Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) får vi inte behandla smittsamma sjukdomar som enligt Smittskyddslagen (2004:168) är anmälningspliktiga sjukdomar, cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning. Vi får inte heller behandla barn under åtta år.

Vi är medlemmar i Näringsmedicinska Terapeutförbundet (NMTF) och har ansvarsförsäkring därigenom. Terapeuten för journal och ser till att den förvaras på ett för klienten betryggande sätt. Vi har också tystnadsplikt.