DNA Genetik

DNA & Genetik

Genetisk forskning DNA ligger i framkant av klinisk vetenskap. Utifrån våra gener kan kosten, motion och övriga livsstilsval anpassas mer individuellt med denna kunskap.

Genom att analysera ens genuppsättning kan du få svar på exempelvis din avgiftningsförmåga och hur man kan stödja en sådan eventuell avvikelse. Sammanfattningsvis handlar det om vilka förebyggande åtgärder måste man bör ta för ett friskare liv.

DNALife, som genomför Näringsmedicinska Klinikens gentester, analyserar dina gener utifrån fyra gentester och övergripande områden. “Health” ger svar för att täcka alla större hälsoproblem, vilket ger tydliga riktlinjer gällande dina livsstilsval. “DNA Diet” ger mer ingående svar för den som erfarenhetsmässigt har svårt för att minska i vikt och/eller har utmaningar med hålla vikten. “DNA Oestrogen” ger fler svar med anledning av att ökad livslängdsexponering för östrogen är en stark riskfaktor vid utveckling av exempelvis bröstcancer. “Sport” vänder sig till både elit- och fritidsidrottare som vill få maximalt resultat från träningen.

Läs mer om Health>>
Läs mer om Diet>>
Läs mer om Oestrogen>>
Läs mer om Sport>>

Bokningskalender>>