DNA Genetik

DNA & Genetik

Genetisk forskning ligger i framkant av klinisk vetenskap. Utifrån våra gener kan kosten, motion och övriga livsstilsval anpassas mer individuellt med denna kunskap.

Genom att analysera ens genuppsättning kan du få svar på exempelvis din avgiftningsförmåga och hur man kan stödja en sådan eventuell avvikelse. Sammanfattningsvis handlar det om vilka förebyggande åtgärder måste man bör ta för ett friskare liv.

DNALife, som genomför Näringsmedicinska Klinikens gentester, analyserar dina gener utifrån fyra gentester och övergripande områden. “DNA Health” ger svar för att täcka alla större hälsoproblem, vilket ger tydliga riktlinjer gällande dina livsstilsval. “DNA Diet” ger mer ingående svar för den som erfarenhetsmässigt har svårt för att minska i vikt och/eller har utmaningar med hålla vikten. “DNA Oestrogen” ger fler svar med anledning av att ökad livslängdsexponering för östrogen är en stark riskfaktor vid utveckling av exempelvis bröstcancer. “DNA Sport” vänder sig till både elit- och fritidsidrottare som vill få maximalt resultat från träningen.

Läs mer om DNA Health>>
Läs mer om DNA Diet>>
Läs mer om DNA Oestrogen>>
Läs mer om DNA Sport>>