imupro

ImuPro, Födoämnesintoleranstester

Med ImuPro kan man mäta mängden av specifika IgG-antikroppar mot födoämnen. Samtidigt identifieras vilka födoämnen det är som ditt immunförsvar har reagerat mot och som kan vara orsaken till dina symptom. Dessa former av analys, som undersöker eventuell IgG-medierad intolerans mot födoämnen, kallas även fördröjd allergi typ III. Denna typ av allergi kan också kallas för dold eller fördröjd allergi men är inte en födoämnesallergi utan en födoämnesintolerans. Symptomen kommer först efter några timmar eller till och med dagar efter födointaget och är inte livshotande.

Läs mer om intoleranser/överkänsligheter och allergier>>

ImuPro PreScreen

Ger en indikation på om du har en födoämnesintolerans och ger dig svar på om du har reaktioner mot olika grupper av födoämnen. Du får INTE några svar på eventuella reaktioner mot enskilda födoämnen och testet räcker inte som underlag för att ändra din diet.

Om du inom några veckor skulle vilja genomföra ett mer omfattande test är det möjligt att uppgradera till ImuPro100, ImuPro200 eller ImuPro300 med samma blodprov.

ImuPro100

Testar 90 av de vanligast förekommande födoämnena gällande fördröjd allergi typ III.

 • Sammanställning över mätresultaten för varje enskilt födoämne
 • Kompendium som utförligt beskriver analysresultatet
 • Generella råd och tips om födoämnesintolerans

Om du inom några veckor skulle vilja genomföra ett mer omfattande test är det möjligt att uppgradera till ImuPro200 eller ImuPro300 med samma blodprov.

ImuPro200

Testar 180 födoämnen, inklusive de som ingår i ImuPro100, gällande fördröjd allergi typ III.

I detta test är det särskilt fokus på födoämnen som utgör ett alternativ till livsmedel som ofta orsakar intolerans; glutenfria alternativ till spannmål, alternativ till mejeriprodukter, hönsägg, många fiskarter, vilt, grönsaker och frukter.

 • Sammanställning över mätresultaten för varje enskilt födoämne
 • Kompendium som utförligt beskriver analysresultatet
 • Generella tips och råd om födoämnesintolerans
 • Personlig receptsamling som är baserad på ditt resultat och som ska underlätta för dig att skapa din nya diet

Om du inom några veckor skulle vilja genomföra ett mer omfattande test är det möjligt att uppgradera till ImuPro300 med samma blodprov.

ImuPro300

Testar 270 födoämnen och tillsatser, inklusive de 180 födoämnena som ingår ImuPro100 och ImuPro200, gällande fördröjd allergi typ III.

Förutom de vanliga formerna av kött, fisk, grönsaker, frukt, spannmål och mjölk samt alternativ till dem, finner du i detta test även regionspecifika födoämnen. Dessutom analyseras ett stort antal kryddor, förtjocknings- och konserveringsmedel samt drycker såsom te, kaffe och vin. Utöver detta undersöks också förekomst av IgG-antikroppar mot jästsvampen candida albicans vilken kan vara en orsak till födoämnesintolerans.

 • Sammanställning över mätresultaten för varje enskilt födoämne
 • Kompendium som utförligt beskriver analysresultatet
 • Personlig receptsamling som är baserad på ditt resultat och som ska underlätta för dig att skapa din nya diet
 • Omfattande patienthandbok som innehåller fakta, goda råd samt även en beskrivning över samtliga födoämnen som ingår i testet

 Provtagningsform

Blod, armveck (venöst)

 Provtagning

Provtagningscentral

Tillhandahålls av

Amodo Medical