Hälsokontroll, Funktions-/Närings-/FrekvensmedicinHälsokontroll

En hälsokontroll hos oss utgår från ett funktionsmedicinskt synsätt där vi går till botten med orsakerna till ohälsa. Att sprida information om och uppmuntra till en sund livsstil, sund kost och hälsobefrämjande användning av näringstillskott är en del av detta. Vi arbetar bland annat med att skräddarsy kost och näringstillskott för att stödja en optimal hälsa för individen. Till vår hjälp har vi exempelvis medicinska analyser. Verktygen är vitaminer, mineraler, aminosyror, fettsyror, enzymer och andra ämnen.

Vi ställer inte diagnoser och ger inte råd kring läkemedel eller andra näringstillskott än de som kliniken tillhandahåller. Det finns inte heller några garantier för ett visst resultat utan vi arbetar utifrån de förutsättningar som råder.

Kom ihåg att du själv sätter upp de mål som du vill uppnå med din hälsa. Vi finns där som ett stöd för dig. Om vi märker att de önskvärda resultaten uteblir rekommenderar vi dig gärna till en annan terapeut alternativt till en läkare.

Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) får vi inte behandla smittsamma sjukdomar som enligt Smittskyddslagen (2004:168) är anmälningspliktiga sjukdomar, cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning. Vi får inte heller behandla barn under åtta år.

Vi är medlemmar i Näringsmedicinska Terapeutförbundet (NMTF) och har ansvarsförsäkring därigenom. Terapeuten för journal och ser till att den förvaras på ett för klienten betryggande sätt. Vi har också tystnadsplikt.

Priser konsultationer >>
Bokningsvillkor>>

Så går en konsultation till

Nedan beskrivs tillvägagångssätt för hur en hälsokontroll går till hos Näringsmedicinska Kliniken och vad som gäller för kontakt mellan konsultationerna.

Hälsokontroll – Nybesök

Inför första konsultationen

 • Fyll i hälsodeklarationen som du har fått av oss vid bokningen.
 • Skicka underlaget till oss, så att vi har tillgång till det minst två dagar innan konsultationen.

Första besöket – fysiskt möte

 • Använd inte parfym eller parfymerade hud/hårvårdsprodukter strax innan ditt besök vid kliniken. Undvik även att äta, röka och snusa 4 timmar innan ditt besök.
 • Kliniken är belägen i en privatbostad. Därmed finns det inte tillgång till ett väntrum. Vi ber dig därför infinna dig på exakt utsatt tid.
 • Ta med eventuella läkemedel (samt innehållsförteckningen eller bipacksedel) och näringstillskott som du använder regelbundet
 • Ta gärna med analyssvar från eventuella provtagningar som är mindre än 1 år gamla

Vid konsultationen går vi igenom din hälsodeklaration. Vi mäter också dina kropps- och organfunktioner samt vitamin- och mineralnivåer etc med verktyget QRMA Frekvensanalys (nybesök 90 minuter) samt vi har även möjlighet att fördjupa vår analys med hjälp av Oberon Bioresonans (nybesök 120 minuter). Vid behov kompletterar vi med andra analysmetoder. Konsultationen resulterar i en individuell handlingsplan. Exempelvis kan den omfatta förslag på förändringar i livsstil och med kosten. Det kan också bli aktuellt med kompletterande medicinska analyser och näringstillskott.

Vid önskemål genomför vi ett uppföljningssamtal på 5 minuter, utan extra kostnad, cirka en vecka efter konsultationen.

Boka nybesök 90 min, kliniken Boka nybesök 120 min, kliniken

Första besöket – distansmöte

 • Ha läkemedel (samt innehållsförteckningen eller bipacksedel) och näringstillskott som du använder regelbundet nära tillhands
 • Skicka gärna analyssvar från eventuella provtagningar, som är mindre än 1 år gamla, med din hälsodeklaration

Vid konsultationen går vi igenom din hälsodeklaration. Konsultationen resulterar i en individuell handlingsplan. Exempelvis kan den omfatta förslag på förändringar i livsstil och med kosten. Det kan också bli aktuellt med kompletterande medicinska analyser och näringstillskott.

Vid önskemål genomför vi ett uppföljningssamtal på 5 minuter, utan extra kostnad, cirka en vecka efter konsultationen.

Boka nybesök 90 min, skype/telefon

Hälsokontroll – Återbesök

Ett återbesök är lämpligt 4-12 veckor efter föregående konsultation.

Inför återbesök

 • För gärna en dagbok över hur du mår mellan besöken utifrån vilka förändringar som du upplever sedan föregående konsultation
 • För gärna en matdagbok
 • Kontrollera om du behöver påfyllning av ordinerade näringstillskott

Återbesök – fysiskt möte

Vid konsultationen görs en uppföljning utifrån den information som finns tillgänglig sedan tidigare och hur du mår nu. Vi mäter också dina kropps- och organfunktioner samt vitamin- och mineralnivåer etc med verktyget QRMA Frekvensanalys (återbesök 60 minuter) samt vi har även möjlighet att fördjupa vår analys med hjälp av Oberon Bioresonans (återbesök 90 minuter). Hänsyn tages till den uppsatta handlingsplanen och svar från eventuellt genomförda medicinska analyser. Det kan också bli aktuellt med kompletterande medicinska analyser. Handlingsplanen, inklusive ordination av eventuella näringstillskott, justeras utifrån vad vi kommer fram till.

Boka återbesök 60 min, kliniken Boka återbesök 90 min, kliniken

Återbesök – distansmöte

Vid konsultationen görs en uppföljning utifrån den information som finns tillgänglig sedan tidigare och hur du mår nu. Hänsyn tages till den uppsatta handlingsplanen och svar från eventuellt genomförda medicinska analyser. Det kan också bli aktuellt med kompletterande medicinska analyser. Handlingsplanen, inklusive ordination av eventuella näringstillskott, justeras utifrån vad vi kommer fram till.

Boka återbesök 60 min, skype/telefon Boka återbesök 90 min, skype/telefon

Kontakt mellan konsultationerna

Efter första konsultationen ingår det ett uppföljningssamtal på 5 minuter. Denna uppföljning är till för dig så att du kan ställa kompletterande frågor till oss efter ditt föregående besök. Uppföljningssamtalet sker ungefär en vecka efter ditt besök.

Vid behov av extra avstämningssamtal av terapeutisk natur går det bra att boka en tid för detta per telefon alternativt direkt via vårt tidbokningssystem.

Boka tid avstämningssamtal 20 minuter, skype/telefon

Kosttillskott

Månadskostnaden för ett bra näringsstöd ligger i de flesta fall mellan 1.500-2.500 kr. Arbetar även med lägre summor vid behov. För att underlätta för dig har du möjlighet att köpa de flesta näringstillskotten vi rekommenderar för dig på kliniken. Priserna för de olika kosttillskotten hittar du i vår webshop.

Webshop