Frekvensanalys

QRMA Frekvensanalys

Frekvensanalysverktyget QRMA används som ett komplement i våra konsultationer (fysiskt möte). Med analysverktyget genomförs en genomlysning av kroppen för att bättre avgöra klientens kropps-/organfunktioner men även vitamin- och mineralstatus etc på cellnivå. Vid behov kompletteras resultatet med andra analysmetoder, exempelvis blodprover.

Frekvensanalys bygger på vetenskapliga studier inom medicin, bioinformatik och elektroteknik.

Analysvärdena utgår från framtagna normvärden inom respektive område. Som indata används klientens ålder, kön, längd och vikt.

Analysen ingår i konsultationspriset.

>>Tillbaka till startsidan för samtliga analyser

qrma frekvensanalys

QRMA-verktyget

Analys pågår

Boka tid

QRMA – Så går det till

Analysen genomförs under en minut genom att klienten håller i en sensorstav och är helt smärtfri. Resultatet går sedan terapeuten igenom för att sedan, tillsammans med klienten, diskutera fram en handlingsplan utifrån de framkomna värdena tillsammans med övrig tillgänglig information. Allt genomförs under en och samma konsultation.

QRMA – Information

Analysrapporten ger bland annat information om följande parametrar:

QRMA – Näringsämnen

Vitaminer

  • A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D3, E, K, Biotin, Folsyra, Q10

Mineraler

  • Kalcium, Järn, Zink, Selen, Fosfor, Kalium, Magnesium, Koppar, Kobolt, Mangan, Jod, Nickel, Fluor, Molybden, Vanadin, Tenn, Kisel, Strontium, Bor, Krom

Livsnödvändiga fettsyror

  • Omega 3 – Alfalinolen-/Linolensyra
  • Omega 6 – Linolsyra, Gammalinolensyra, Arakidonsyra

Aminosyror

  • Lysin, Tryptofan, Fenylalanin, Metionin, Treonin, Isoleucin, Leucin, Valin, Histidin, Arginin

QRMA – Övrigt

Tungmetaller, exempel

  • Bly, Kvicksilver, Kadmium, Arsenik, Aluminium

Kropps-/Organfunktioner, exempel

  • Lever, Gallblåsa, Bukspottkörtel, Njurar, Hjärta/Kärl, Binjurar/Sköldkörtel, Mage/Tarm

Övrigt, exempel

  • Blodsocker, Vätskenivå, PH-värde

Provtagningsform

Sensorstav, hålls i handen

Provtagning

Näringsmedicinska Kliniken

Tillhandahålls av

Näringsmedicinska Kliniken

Dokumentation

Prisinformation

Ingår i konsultationspriset
>>Priser konsultationer