Frekvensanalys

QRMA Frekvensanalysqrma frekvensanalys

Frekvensanalysverktyget QRMA används som ett komplement i våra konsultationer (näringsterapi och näringsterapi/bioresonansterapi). Med analysverktyget genomförs en genomlysning av kroppen för att bättre avgöra klientens kropps-/organfunktioner men även vitamin- och mineralstatus etc på cellnivå. Vid behov kompletteras resultatet med andra analysmetoder, exempelvis blodprover.

Frekvensanalys bygger på vetenskapliga studier inom medicin, bioinformatik och elektroteknik.

Analysvärdena utgår från framtagna normvärden inom respektive område. Som indata används klientens ålder, kön, längd och vikt.

Klienten bör undvika att äta, röka och snusa 4 timmar innan mätningen.

Mätningen ingår i konsultationspriset.

Så går det till

Mätningen genomförs under en minut genom att klienten håller i en sensorstav. Mätningen är helt smärtfri. Resultatet av mätningen går sedan terapeuten igenom för att sedan, tillsammans med klienten, diskutera fram en handlingsplan utifrån de framkomna värdena tillsammans med övrig tillgänglig information. Allt genomförs under en och samma konsultation.

Information

Analysrapporten ger bland annat information om följande parametrar:

Vitaminer

  • A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D3, E, K, Biotin, Folsyra, Q10

Mineraler

  • Kalcium, Järn, Zink, Selen, Fosfor, Kalium, Magnesium, Koppar, Kobolt, Mangan, Jod, Nickel, Fluor, Molybden, Vanadin, Tenn, Kisel, Strontium, Bor, Krom

Tungmetaller, exempel

  • Bly, Kvicksilver, Kadmium, Arsenik, Aluminium

Livsnödvändiga fettsyror

  • Omega 3 – Alfalinolen-/Linolensyra
  • Omega 6 – Linolsyra, Gammalinolensyra, Arakidonsyra

Aminosyror

  • Lysin, Tryptofan, Fenylalanin, Metionin, Treonin, Isoleucin, Leucin, Valin, Histidin, Arginin

Kropps-/Organfunktioner, exempel

  • Lever, Gallblåsa, Bukspottkörtel, Njurar, Hjärta/Kärl, Binjurar/Sköldkörtel, Mage/Tarm

Övrigt, exempel

  • Blodsocker, Vätskenivå, PH-värde

Provtagningsform

Sensorstav, hålls i handen

Provtagning

Näringsmedicinska Kliniken

Tillhandahålls av

Näringsmedicinska Kliniken

Dokumentation

Prisinformation

Ingår i konsultationspriset
Priser konsultationer>>