hårmineralanalys

Hårmineralanalys

Hårmineralanalys är världsledande analyser från Trace Elements, är en mätmetod som mäter mängden mineraler i håret.

En hårmineralanalys avslöjar på ett unikt sätt den inre miljön i kroppens celler under en längre tidsperiod. Vidare ger analysen svar på din binjure- och sköldkörtelfunktion, men även bland annat en förklaring till upplevda symtom. Analyssvaret omfattar även kostförslag och kosttillskottsrekommendationer.

>>Tillbaka till startsidan för samtliga analyser

hårmineralanalyser

>> 10% RABATT på samtliga hårmineralanalysprodukter. Rabattkod erhålles tillsammans med analyssvaret.

>> GENOMGÅNG av analysrapporten INGÅR om du handlar kosttillskott för minst 2.500 SEK* vid konsultationstillfället.

>> UPPFÖLJNING av analysrapporten INGÅR om du handlar kosttillskott för minst 1.500 SEK vid konsultationstillfället.

*  Om den totala kostnaden för din kosttillskottsbalansering på 2 respektive 3 månader understiger 2.500 SEK, då gäller den lägre summan.

Faktum är att många av oss, även de som upplever att de äter korrekt utifrån perspektivet näring, inte äter en balanserad kost. Nästan 40 procent av de kalorier många människor äter kommer från raffinerad och behandlad snabbmat eller snacks. Dessa födoämnen innehåller visserligen kalorier, men nästan inga av de är vitaminer eller mineral som vi verkligen behöver. Och även om vi får i oss rätt kost är det inte säkert att vår matsmältningsapparat fungerar tillräckligt bra för att bryta ned, absorbera och transportera den föda och näring som vi så väl behöver.

Mineralerna är livsviktiga komponenter i en mängd metaboliska funktioner i alla faser av livsprocessen. De är inblandade i nästan alla kroppens livsgivande processer, och utan dem skulle allt liv upphöra att fungera. Det är därför lämpligt att testa sin mineralnivå.

Näringsmedicinska Kliniken bloggade för Alpha Plus / Nutritech gällande hårmineralanalyser år 2016-2018.

>>Läs mer om våra konsultationer

Hårmineralanalys – Analyssvaret

Nedan följer lite övergripande information kring vad en hårmineralanalys visar. Analysverktyget är väldigt komplext vilket gör att vi inte kan visa på några detaljer här, utan det framkommer i respektive analyssvar.

Analyssvaret

En hårmineralanalys indikerar en långsam kontra snabb ämnesomsättning. Kategoriseringen görs genom att se till förhållandet mellan kalcium (Ca) och fosfor (P).

 • Långsam ämnesomsättning indikeras av ett högt kalciumvärde (Ca) i förhållande till fosfor (P)
 • Snabb ämnesomsättning indikeras av ett lågt kalciumvärde (Ca) i förhållande till fosfor (P)

Långsam ämnesomsättningstyp behöver ofta stimulerade mineraler då dämpande mineraler lagras i kroppen. Detta på grund av att det förekommen en lägre aktivitet gällande utnyttjandet av näringsämnen på cellnivå. Tvärtom gäller för den snabba ämnesomsättningstypen.

Symtom för den långsamma ämnesomsättaren visar sig ofta med en lägre energinivå med en ökad trötthet som följd. Utöver detta framträder också en lägre kroppstemperatur och ett lägre blodtryck. Det omvända gäller för den snabba ämnesomsättaren.

Vidare delas de respektive kategorierna upp i ytterligare underkategorier. Binjure- och sköldkörtelfunktion ligger till grund vilken underkategori den långsamma respektive den snabba ämnesomsättaren tillhör. Denna kategorisering är avgörande för den totala ämnesomsättningen och den hormonella balansen i kroppen.

Binjurar

 • Binjurefunktion kategoriseras utifrån förhållandet mellan natrium (Na) och magnesium (Mg)
 • Minskad binjurefunktion indikeras av ett lågt natriumvärde (Na) i förhållande till magnesium (Mg)
 • Ökad binjurefunktion indikeras av ett högt natriumvärde (Na) i förhållande till magnesium (Mg)

Sköldkörtel

 • Sköldkörtelfunktion kategoriseras utifrån förhållandet mellan kalcium (Ca) och kalium (K)
 • Minskad sköldkörtelfunktion indikeras av ett högt kalciumvärde (Ca) i förhållande till kalium (K)
 • Ökad sköldkörtelfunktion indikeras av ett lågt kalciumvärde (Ca) i förhållande till kalium (K)

Oavsett kategori är det viktigt att ha en balans mellan kroppens mineraler. Det är med andra ord inte nödvändigtvis bättre med en ämnesomsättningstyp än en annan.

I respektive analyssvar finns det olika kostförslag utifrån vilken ämnesomsättningstyp du tillhör. Beroende på utfall ges olika förslag på sammansättning av kolhydrater, protein och fett relaterat till det dagliga intaget av kalorier. Utöver detta ges också rekommendationer kring vilka födoämnen som bör intas oftare och vilka man bör minska på alternativt utesluta.

Analyssvaret innehåller även ett anpassat kosttillskottsprogram för mineralbalansering. Hänsyn tas till ämnesomsättningstyp, mineralstatus, ålder och kön.

Beroende på ämnesomsättningstyp ska detta kosttillskottsprogram intas olika länge. En individ med en snabb ämnesomsättningstyp ska ta dessa tillskott i 2 månader och en långsam i 3 månader.

Månadskostnaden varierar beroende på föreslaget kosttillskottsprogram. Intervallet ligger mellan cirka 700 SEK – cirka 2 500 SEK per månad. Vanligast är kosttillskottsprogram på cirka 2 000 SEK per månad.

Viktigast av allt: vad händer sedan?

Vi erbjuder ett unikt tilläggsupplägg för att du ska vinna tid och spara pengar!

Att uppnå en optimal näringsstatus tar olika lång tid för olika individer beroende på utgångsläget. Därför rekommenderar vi att en uppföljningsanalys görs för att mäta de förändringar som skett och vilka ytterligare näringsmässiga justeringar som är lämpliga att göra. Håret måste tillåtas att växa ut några centimeter EFTER du genomfört kosttillskottsprogrammet, där en centimeter hår motsvarar cirka en månad bakåt i tiden. Det innebär att det är lämpligt att göra en uppföljningsanalys först efter några månader efter genomgånget kosttillskottsprogram ovan.

Under tiden hjälper vi dig med dina kosttillskottsrekommendationer i en form av underhållsdos. En mer eller mindre omfattande justering av de ursprungliga rekommendationerna görs beroende på utgångsläget.

Hårmineralanalys – Hur går det till?

Det går att beställa en hårmineralanalys separat från våra mer djupgående konsultationer. Nedan beskrivs tillvägagångssättet för detta.

 1.  Beställ en hårmineralanalys
 2.  Vi skickar hem underlag för provtagning till dig, instruktioner medföljer.
 3. Om du inte tidigare är registrerad hos oss, kommer vi efter att ha mottagit ditt hårprov mejla en begäran om samtycke för behandling av dina personuppgifter (GDPR).
 4.  Hårprovet skickas till laboratoriet.
 5.  När vi erhållit analyssvaret, vanligtvis inom 3-4 veckor, skickas svaret digitalt (krypterad form i enlighet med GDPR).
 6. Tillsammans med analyssvaret erhåller du en rabattkod på 10%. Rabattkoden är giltig för ALLA hårmineralanalysprodukter.
 7. Om så önskas, bokar du därefter en tid via vårt bokningssystem för en genomgång av analyssvaret.
 8. Intag av de föreslagna kosttillskotten i analyssvaret.
 9. Om så önskas, bokar du därefter en tid via vårt bokningssystem för en uppföljning där vi sätter en underhållsdos inför en eventuell uppföljningsanalys.
 10. Om så önskas, beställ en ny hårmineralanalys för att följa upp resultatet.

Konsultationerna utförs av en näringsterapeut (dipl.) som också är hårmineralanalysterapeut (cert.)

De kosttillskott som föreslås i analyssvaret finns att köpa på Näringsmedicinska Kliniken.

Övrigt

OBS! För att resultatet ska bli tillförlitligt ska håret inte vara färgat eller permanentat på 2 månader. Vissa medicinska schampon (ex mjällschampo) kan innehålla zink och selen, vilket kan påverka provresultatet. Du bör inte ha tvättat håret med ett medicinskt schampo 1-2 veckor innan hårprovet tas. Du bör också undvika saltvattenspray 1-2 veckor innan hårprovet tas för att undvika för höga natriumhalter i provresultatet.

Tips: Om du är tvungen att färga håret låt bli att färga nackpartiet, längst in vid hårbotten, där hårprovet tas.

Provtagningsform

 • Huvudhår, nacke
 • (Könshår)
 • (Kroppshår)
 • (Naglar)

Provtagning

 • Näringsmedicinska Kliniken
 • Hemma

Tillhandahålls av

>>Trace Elements

 Dokumentation

pdf_loggaAnalysexempel

pdf_loggaBroschyr

Hårmineralanalys – Priser/Beställning

>>Priser

>>Beställ hårmineralanalys, människa
>>Beställ hårmineralanalys, hund
>>Beställ hårmineralanalys, häst
>>Beställ hårmineralanalysprodukter

OBS! Köpet av en hårmineralanalys kommer inte att hanteras via Klarna, på grund av deras policy kring analyser, utan via andra betalningslösningar.

Ditt hårprov ska vara oss tillhanda senast 1 år efter du erlagt din betalning.

>>Våra andra betalningslösningar

Övrigt

OBS! Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) får vi inte behandla barn under åtta år. Därför genomför vi inte hårmineralanalyser på barn under åtta år.