hårmineralanalys

Hårmineralanalys

En hårmineralanalys, världsledande analyser från Trace Elements, är en mätmetod som mäter mängden mineraler i håret.

En hårmineralanalys avslöjar på ett unikt sätt den inre miljön i kroppens celler under en längre tidsperiod. Vidare ger analysen svar på din binjure- och sköldkörtelfunktion, men även bland annat en förklaring till upplevda symtom. Analyssvaret omfattar även kostförslag och kosttillskottsrekommendationer.

Vid köp av de rekommenderade kosttillskotten via oss:
-GENOMGÅNG av analysrapporten INGÅR
-UPPFÖLJNING av analysrapporten INGÅR

Näringsmedicinska Kliniken bloggade också för Alpha Plus gällande hårmineralanalyser år 2016-2018.

Hårmineralanalys – beställning/priser>>
Hårmineralanalysprodukter – beställning/priser>>
Konsultationer inom hårmineralanalys – vad innebär det?>>
Konsultationer inom hårmineralanalys – priser>>

Faktum är att många av oss, även de som upplever att de äter korrekt utifrån perspektivet näring, inte äter en balanserad kost. Nästan 40 procent av de kalorier många människor äter kommer från raffinerad och behandlad snabbmat eller snacks. Dessa födoämnen innehåller visserligen kalorier, men nästan inga av de är vitaminer eller mineral som vi verkligen behöver. Och även om vi får i oss rätt kost är det inte säkert att vår matsmältningsapparat fungerar tillräckligt bra för att bryta ned, absorbera och transportera den föda och näring som vi så väl behöver.

Mineralerna är livsviktiga komponenter i en mängd metaboliska funktioner i alla faser av livsprocessen. De är inblandade i nästan alla kroppens livsgivande processer, och utan dem skulle allt liv upphöra att fungera. Det är därför lämpligt att testa sin mineralnivå.

Analyssvaret

Nedan följer lite övergripande information kring vad en hårmineralanalys visar. Analysverktyget är väldigt komplext vilket gör att vi inte kan visa på några detaljer här, utan det framkommer i respektive analyssvar.

Ämnesomsättningstyp

En hårmineralanalys indikerar en långsam kontra snabb ämnesomsättning. Kategoriseringen görs genom att se till förhållandet mellan kalcium (Ca) och fosfor (P).

 • Långsam ämnesomsättning indikeras av ett högt kalciumvärde (Ca) i förhållande till fosfor (P)
 • Snabb ämnesomsättning indikeras av ett lågt kalciumvärde (Ca) i förhållande till fosfor (P)

Långsam ämnesomsättningstyp behöver ofta stimulerade mineraler då dämpande mineraler lagras i kroppen. Detta på grund av att det förekommen en lägre aktivitet gällande utnyttjandet av näringsämnen på cellnivå. Tvärtom gäller för den snabba ämnesomsättningstypen.

Symtom för den långsamma ämnesomsättaren visar sig ofta med en lägre energinivå med en ökad trötthet som följd. Utöver detta framträder också en lägre kroppstemperatur och ett lägre blodtryck. Det omvända gäller för den snabba ämnesomsättaren.

Vidare delas de respektive kategorierna upp i ytterligare underkategorier. Binjure- och sköldkörtelfunktion ligger till grund vilken underkategori den långsamma respektive den snabba ämnesomsättaren tillhör. Denna kategorisering är avgörande för den totala ämnesomsättningen och den hormonella balansen i kroppen.

Binjurar

 • Binjurefunktion kategoriseras utifrån förhållandet mellan natrium (Na) och magnesium (Mg)
 • Minskad binjurefunktion indikeras av ett lågt natriumvärde (Na) i förhållande till magnesium (Mg)
 • Ökad binjurefunktion indikeras av ett högt natriumvärde (Na) i förhållande till magnesium (Mg)

Sköldkörtel

 • Sköldkörtelfunktion kategoriseras utifrån förhållandet mellan kalcium (Ca) och kalium (K)
 • Minskad sköldkörtelfunktion indikeras av ett högt kalciumvärde (Ca) i förhållande till kalium (K)
 • Ökad sköldkörtelfunktion indikeras av ett lågt kalciumvärde (Ca) i förhållande till kalium (K)

Oavsett kategori är det viktigt att ha en balans mellan kroppens mineraler. Det är med andra ord inte nödvändigtvis bättre med en ämnesomsättningstyp än en annan.

Kostförslag

I respektive analyssvar finns det olika kostförslag utifrån vilken ämnesomsättningstyp du tillhör. Beroende på utfall ges olika förslag på sammansättning av kolhydrater, protein och fett relaterat till det dagliga intaget av kalorier. Utöver detta ges också rekommendationer kring vilka födoämnen som bör intas oftare och vilka man bör minska på alternativt utesluta.

Kosttillskottsrekommendationer

Analyssvaret innehåller även ett anpassat kosttillskottsprogram för mineralbalansering. Hänsyn tas till ämnesomsättningstyp, mineralstatus, ålder och kön.

Beroende på ämnesomsättningstyp ska detta kosttillskottsprogram intas olika länge. En långsam ämnesomsättare ska ta dessa tillskott i 3 månader och en snabb ämnesomsättare i 2 två månader. Därefter behöver en kontakt tas med oss för att stämma av en fortsatt handlingsplan.

Övrigt

OBS! För att resultatet ska bli tillförlitligt ska håret inte vara färgat eller permanentat på 2 månader. Vissa medicinska schampon (ex mjällschampo) kan innehålla zink och selen, vilket kan påverka provresultatet. Du bör inte ha tvättat håret med ett medicinskt schampo 1-2 veckor innan hårprovet tas. Du bör också undvika saltvattenspray 1-2 veckor innan hårprovet tas för att undvika för höga natriumhalter i provresultatet.

Tips: Om du är tvungen att färga håret låt bli att färga nackpartiet, längst in vid hårbotten, där hårprovet tas.

Vad händer sedan?

Beroende på ämnesomsättningstyp (snabb/långsam) är det lämpligt med en uppföljning efter 2 (snabb) respektive 3 (långsam) månader efter att man har gått igång med en balansering. Då kan en eventuell justering komma att göras av ordinationen.

Efter sammanlagt 4-6 månader efter påbörjad balansering rekommenderas du att göra en uppföljningsanalys för att mäta förändringarna.

Hur går det till?

Det går att beställa en hårmineralanalys separat från våra konsultationer. Nedan beskrivs tillvägagångssättet för detta.

 1.  Beställ en hårmineralanalys i webshoppen>>
 2.  Vi skickar hem underlag för provtagning till dig, instruktioner medföljer
 3.  När vi erhållit ditt hårprov, skickar vi hårprovet till vårt laboratorium
 4.  När vi erhållit analyssvaret, vanligtvis inom 2-3 veckor, skickar vi det till dig via mejl (krypterad form/lösenord i enlighet med GDPR) eller i pappersformat via Postnord.
 5. Om så önskas, bokar du därefter en tid via vårt bokningssystem för genomgång av analyssvaret.
  Genomgången av analysrapporten kommer inte att debiteras om du väljer att köpa de rekommenderade kosttillskotten via oss.
  Detsamma gäller för uppföljningen efter 2 respektive 3 månader efter påbörjad balansering.
 6. Genomgången av analyssvaret utförs av en näringsterapeut (dipl.) som också är hårmineralanalysterapeut (cert.)
 7. De kosttillskott som föreslås i analyssvaret finns att köpa på Näringsmedicinska Kliniken.

Provtagningsform

 • Huvudhår, nacke
 • (Könshår)
 • (Kroppshår)
 • (Naglar)

Provtagning

 • Näringsmedicinska Kliniken
 • Hemma

Tillhandahålls av

Trace Elements

 Dokumentation

pdf_loggaAnalysexempel

pdf_loggaBroschyr

Prisinformation/
Beställning

Hårmineralanalys >>
Hårmineralanalysprodukter>>
Konsultationer>>

Genomgången av analysrapporten kommer inte att debiteras om du väljer att köpa de rekommenderade kosttillskotten via oss. Detsamma gäller för uppföljningen efter 2 respektive 3 månader efter påbörjad mineralbalansering.

OBS! Köpet av en hårmineralanalys kommer inte att hanteras via Klarna, på grund av deras policy kring analyser, utan via andra betalningslösningar.

Ditt hårprov ska vara oss tillhanda senast 1 år efter du erlagt din betalning.

Våra andra betalningslösningar>>

Övrigt

OBS! Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) får vi inte behandla barn under åtta år. Därför genomför vi inte hårmineralanalyser på barn under åtta år.