Konsultationer inom hårmineralanalyserhårmineralanalyser

Näringsmedicinska Kliniken tillhandahåller, förutom skräddarsydda konsultationer inom Funktions-/Närings-/Frekvensmedicin, även konsultationer baserade på hårmineralanalyser. Detta innebär att konsultationerna utgår från analyssvaret du får.

Efter sammanlagt 4-6 månader, efter påbörjad kosttillskottsbalansering, rekommenderas du att göra en uppföljningsanalys för att mäta förändringarna. Under balanseringens gång är det lämpligt med en uppföljning efter 2 respektive 3 månader beroende på metabolisk typ. Då kan också en eventuell justering komma att göras av ordinationen.

En hårmineralanalys ger många svar, men inte alla. Observera att skräddarsydda konsultationer alltid är att föredra och vid behov är du alltid välkommen att boka en sådan tid för att ta fram en handlingsplan avsedd just för dig.

Vid köp av de rekommenderade kosttillskotten via oss:

-GENOMGÅNG av analysrapporten INGÅR om du handlar kosttillskott för minst 2.500 SEK* vid konsultationstillfället.
-UPPFÖLJNING av analysrapporten INGÅR om du handlar kosttillskott för minst 1.500 SEK vid konsultationstillfället.

*  Om den totala kostnaden för din kosttillskottsbalansering på 2 respektive 3 månader understiger 2.500 SEK, då gäller den lägre summan.

OBS! Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) får vi inte behandla barn under åtta år. Därför genomför vi inte hårmineralanalyser på barn under åtta år.

Läs mer om hårmineralanalyser>>

Priser konsultationer >>
Bokningsvillkor>>

Vem passar denna konsultationstyp?

Denna konsultationstyp passar dig som:

  • mår bra överlag
  • inte intar några läkemedel för kroniska sjukdomar
  • inte har några diagnoser
  • inte har eller har få symtom
  • vill bibehålla/återställa kroppsfunktioner
  • inte vill chansa vid inköp av kosttillskott

Observera att det gå att växla mellan våra olika konsultationstyper.

Hårmineralanalyser, genomgång

Efter att du har köpt en hårmineralanalys, och du har fått ditt analyssvar, rekommenderar vi att du går igenom din analys tillsammans med oss. Syftet är att hjälpa dig att tolka ditt analyssvar och ge råd inför din balansering.

Vi går också igenom hur lång tid du bör inta de föreslagna tillskotten. Beroende på metabolisk typ (fast/slow) rör det sig om 2 (fast ) – 3 (slow) månader. Vidare går vi också igenom när en uppföljning är lämplig och en ungefärlig tidpunkt för att genomföra en eventuell uppföljningsanalys. Vi avslutar med att du får din månadskostnad enligt ordinationen presenterad för dig. De rekommenderade tillskotten kan då också beställas direkt vid genomgången.

Boka tid genomgång, skype/telefon

Hårmineralanalyser, uppföljning – OBS! Ett unikt tilläggsupplägg

Att uppnå en optimal näringsstatus tar olika lång tid för olika individer beroende på utgångsläget. Därför rekommenderar vi att en uppföljningsanalys görs för att mäta de förändringar som skett och vilka ytterligare näringsmässiga justeringar som är lämpliga att göra. Håret måste tillåtas att växa ut några centimeter EFTER du genomfört kosttillskottsprogrammet, där en centimeter hår motsvarar cirka en månad bakåt i tiden. Det innebär att det passar att göra en uppföljningsanalys först efter några månader efter genomgånget kosttillskottsprogram.

Under tiden hjälper vi dig med dina kosttillskottsrekommendationer i en form av underhållsdos. En mer eller mindre omfattande justering av de ursprungliga rekommendationerna görs beroende på utgångsläget.

Beroende på metabolisk typ (fast/slow) är det lämpligt med en uppföljning efter 2 (fast) respektive 3 (slow) månader. De rekommenderade tillskotten kan då också beställas direkt vid uppföljningen.

Boka tid uppföljning, skype/telefon

Hårmineralanalyser, avstämning

Givetvis kan du när som boka en konsultationstid vid eventuella ytterligare frågor under din balansering med de rekommenderade kosttillskotten.

OBS! Denna tid debiteras.

Boka tid avstämningssamtal 20 minuter, skype/telefon

Övrigt

Vid intag av eventuella mediciner alternativt vid eventuella diagnoser/tillstånd ansvarar du själv för att kontrollera möjliga kontraindikationer. Vi rekommenderar inte heller några andra tillskott än de som är föreslagna i analyssvaret.