Konsultationer inom hårmineralanalyserhårmineralanalyser

Näringsmedicinska Kliniken tillhandahåller, förutom skräddarsydd näringsterapi och bioresonansterapi, även konsultationer baserade på hårmineralanalyser.

Detta innebär att konsultationerna utgår från analyssvaret du får. Vid intag av eventuella mediciner alternativt vid eventuella diagnoser/tillstånd ansvarar du själv för att kontrollera möjliga kontraindikationer. Vi rekommenderar inte heller några andra tillskott än de som är föreslagna i analyssvaret.

Efter sammanlagt 4-6 månader, efter påbörjad balansering, rekommenderas du att göra en uppföljningsanalys för att mäta förändringarna. Under balanseringens gång är det lämpligt med en uppföljning efter 2 respektive 3 månader beroende på metabolisk typ. Då kan också en eventuell justering komma att göras av ordinationen.

En hårmineralanalys ger många svar, men inte alla. Observera att skräddarsydda hälsokontroller alltid är att föredra och vid behov är du alltid välkommen att boka en sådan tid för att ta fram en handlingsplan avsedd just för dig.

Vid köp av de rekommenderade kosttillskotten via oss:
-GENOMGÅNG av analysrapporten INGÅR
-UPPFÖLJNING av analysrapporten INGÅR

Läs mer om hårmineralanalyser>>

Priser konsultationer >>
Bokningsvillkor>>

OBS! Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) får vi inte behandla barn under åtta år. Därför genomför vi inte hårmineralanalyser på barn under åtta år.

Vem passar denna konsultationstyp?

Denna konsultationstyp passar dig som mår bra överlag, inte intar några läkemedel för kroniska sjukdomar, inte har några diagnoser, inte har eller har få symtom, vill bibehålla/återställa kroppsfunktioner, inte vill chansa vid inköp av kosttillskott.

Observera att det gå att växla mellan våra olika konsultationstyper.

Hårmineralanalys, genomgång

Efter att du har köpt en hårmineralanalys, och du har fått ditt analyssvar, rekommenderar vi att du går igenom din analys tillsammans med oss. Syftet är att hjälpa dig att tolka ditt analyssvar och ge råd inför din balansering.

Vi går också igenom hur lång tid du bör inta de föreslagna tillskotten. Beroende på metabolisk typ (fast/slow) rör det sig om 2 (fast ) – 3 (slow) månader. Vidare går vi också igenom när en uppföljning är lämplig och en ungefärlig tidpunkt för att genomföra en eventuell uppföljningsanalys. Vi avslutar med att du får din månadskostnad enligt ordinationen presenterad för dig. De rekommenderade tillskotten kan då också beställas direkt vid genomgången.

OBS! Genomgången av analysrapporten kommer inte att debiteras (alternativt krediteras om den redan är betald) om du väljer att köpa de rekommenderade kosttillskotten via oss.

Boka tid genomgång, skype/telefon

Hårmineralanalys, uppföljning

Beroende på metabolisk typ (fast/slow) är det lämpligt med en uppföljning efter 2 (fast) respektive 3 (slow) månader. Då kan också en eventuell justering komma att göras av ordinationen. De rekommenderade tillskotten kan då också beställas direkt vid uppföljningen.

OBS! Uppföljningen av analysrapporten kommer inte att debiteras (alternativt krediteras om den redan är betald) om du köpt de rekommenderade kosttillskotten via oss.

Boka tid uppföljning, skype/telefon

Hårmineralanalys, avstämning

Givetvis kan du när som boka en konsultationstid vid eventuella ytterligare frågor under din balansering med de rekommenderade kosttillskotten.

OBS! Denna tid debiteras.

Boka tid avstämningssamtal 20 minuter, skype/telefon