Konsultationer inom hårmineralanalyser

Näringsmedicinska Kliniken tillhandahåller, förutom skräddarsydda konsultationer inom Funktionsmedicin, även konsultationer baserade på hårmineralanalyser och övriga analyser. Detta innebär att konsultationerna utgår från analyssvaret du får.

>>Tillbaka till startsidan för samtliga konsultationer

hårmineralanalyser

Efter sammanlagt 4-6 månader, efter påbörjad kosttillskottsbalansering, rekommenderas du att göra en uppföljningsanalys för att mäta förändringarna. Under balanseringens gång är det lämpligt med ett uppföljningssamtal efter 2 respektive 3 månader beroende på metabolisk typ. Då kan också en eventuell justering komma att göras av ordinationen.

En hårmineralanalys ger många svar, men inte alla. Observera att skräddarsydda konsultationer alltid är att föredra och vid behov är du alltid välkommen att boka en sådan tid för att ta fram en handlingsplan avsedd just för dig.

Observera att det gå att växla mellan våra olika konsultationstyper.

>>Läs mer om hårmineralanalyser
>>Priser konsultationer

Så går en konsultation till

Nedan beskrivs tillvägagångssätt för hur en konsultationer inom Hårmineralanalys går till hos Näringsmedicinska Kliniken och vad som gäller för kontakt mellan konsultationerna.

Hårmineralanalys, distansmöte - online/telefonBokningskalender

Hårmineralanalyser, genomgång

Efter att du fått ditt analyssvar, rekommenderar vi att du går igenom din hårmineralanalys tillsammans med oss.

hårmineralanalyser

Konsultation

1. Tolkning & rådgivning gällande ditt analyssvar.

2. Vid behov hjälper vi dig prioritera bland de rekommenderade kosttillskotten i analyssvaret.

3. Genomgång av hur lång tid du bör inta de kosttillskott vi kommit fram till.

4. Presentation av din månadskostnad samt totala kostnad för den tid du bör inta kosttillskotten.

5. Förslag på när ett uppföljningssamtal är lämpligt.

6. Förslag på ungefärlig tidpunkt för att genomföra en eventuell uppföljningsanalys.

De rekommenderade kosttillskotten kan beställas direkt i konsultationen.

Betalning*

Genomgång av analysrapporten INGÅR om du handlar kosttillskott för minst 2.500 SEK vid konsultationstillfället. Om den totala kostnaden för din kosttillskottsbalansering, avser de kosttillskott som är föreslagna i analyssvaret, understiger 2.500 SEK då gäller den lägre summan.

Bokning

  1. Direkt efter att du bokat din tid kommer du att få en bokningsbekräftelse, inkluderar även praktisk information, mejlad till dig. OBS! Säkerställ att du fått denna, annars har din bokning inte gått igenom.

Kontrollera exempelvis skräpposten om ovanstående mejl inte dyker upp i din inkorg.

Hårmineralanalyser, uppföljning

Att uppnå en optimal näringsstatus tar olika lång tid för olika individer beroende på utgångsläget. Därför rekommenderar vi att en uppföljningsanalys görs för att mäta de förändringar som skett och vilka ytterligare näringsmässiga justeringar som är lämpliga att göra. Håret måste tillåtas att växa ut några centimeter EFTER du genomfört kosttillskottsprogrammet, där en centimeter hår motsvarar cirka en månad bakåt i tiden. Det innebär att det passar att göra en uppföljningsanalys först efter några månader efter genomgånget kosttillskottsprogram.

Under tiden hjälper vi dig med dina kosttillskottsrekommendationer i en form av underhållsdos. En mer eller mindre omfattande justering av de ursprungliga rekommendationerna görs beroende på utgångsläget.

Beroende på metabolisk typ (fast/slow) är det lämpligt med en uppföljning efter 2 (fast) respektive 3 (slow) månader. De rekommenderade tillskotten kan då också beställas direkt vid uppföljningen.

hårmineralanalyser

Konsultation

1. Uppföljning av hur balanseringen med kosttillskotten har gått.

2. Eventuell justering av kosttillskottsrekommendationerna.

3. Genomgång av hur lång tid du bör inta de kosttillskott vi kommit fram till.

4. Presentation av din månadskostnad samt totala kostnad för den tid du bör inta kosttillskotten.

5. Förslag på tidpunkt för att genomföra en eventuell uppföljningsanalys.

De rekommenderade kosttillskotten kan beställas direkt i konsultationen.

Betalning*

Uppföljning av analysrapporten INGÅR om du handlar kosttillskott för minst 1.500 SEK vid konsultationstillfället.

Bokning

  1. Direkt efter att du bokat din tid kommer du att få en bokningsbekräftelse, inkluderar även praktisk information, mejlad till dig. OBS! Säkerställ att du fått denna, annars har din bokning inte gått igenom.

Kontrollera exempelvis skräpposten om ovanstående mejl inte dyker upp i din inkorg.

Hårmineralanalyser, avstämningssamtal

Givetvis kan du när som boka en tid för eventuella frågor, av terapeutisk natur, som du har under din balansering med de rekommenderade kosttillskotten.

OBS! Denna tid debiteras.

hårmineralanalyser

Bokning

  1. Direkt efter att du bokat din tid kommer du att få en bokningsbekräftelse, inkluderar även praktisk information, mejlad till dig. OBS! Säkerställ att du fått denna, annars har din bokning inte gått igenom.

Kontrollera exempelvis skräpposten om ovanstående mejl inte dyker upp i din inkorg.


Övrigt

Vid intag av eventuella mediciner alternativt vid eventuella diagnoser/tillstånd ansvarar du själv för att kontrollera möjliga kontraindikationer. Vi rekommenderar inte heller några andra tillskott än de som är föreslagna i analyssvaret.

OBS! Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) får vi inte behandla barn under åtta år. Därför genomför vi inte hårmineralanalyser på barn under åtta år.