Eu biotek

EU BioTek, Födoämnesintoleranser och födoämnesallergier

EU BioTek tillhandahåller tester både gällande födoämnesintolerans och födoämnesallergi. Med dessa analyser kan man mäta mängden av specifika IgA/IgG/IgG4-antikroppar mot födoämnen. Samtidigt identifieras vilka födoämnen det är som ditt immunförsvar har reagerat mot och som kan vara orsaken till dina allergiska symptom. Det går också att kontrollera allergier, IgE-antikroppar.

Matallergier och känsligheter är kända för att vara förknippade med många besvärliga hälsoförhållanden, men med korrekt identifiering och eliminering av reaktiv mat, upplever många avlastning från sina symtom. Nedanstående paneler är omfattande tester för bland annat maintoleranser och ett alternativ för individer som kan ha underliggande känslighet för mindre synliga antigener.

Längst ned på sidan finns olika testexempel att tillgå.

>>Läs mer om intoleranser/överkänsligheter och allergier

>>Tillbaka till startsidan för samtliga analyser

EU BioTek, Allmänna födoämnen, överkänslighet

Det finns olika omfattande paneler som testar eventuella överkänslighetsreaktioner på 240, 144 eller 96 allmänna födoämnen. Antikroppar som går att mäta är IgA, IgG och/eller IgG4.

Nedanstående kategorier testas:

 • mjölkprodukter
 • nötter/frön
 • baljväxter/bönor
 • Ägg
 • frukt
 • grönsaker
 • kryddor
 • diverse
 • säd
 • fisk/skaldjur
 • kött/fågel
 • candida screen

EU BioTek, Vegetariska födoämnen, överkänslighet

Denna panel testar eventuella överkänslighetsreaktioner på 198 eller 96 vegetariska födoämnen. Antikroppar som går att mäta är IgA, IgG och/eller IgG4.

Nedanstående kategorier testas:

 • mjölkprodukter
 • nötter/frön
 • baljväxter/bönor
 • ägg
 • frukt
 • grönsaker
 • diverse
 • kryddor
 • Säd
 • candida screen

EU BioTek, luftburna allergener, överkänslighet

Kroppens immunförsvar kan också reagera mot annat än födoämnen. Sporer och pollen från träd, gräs, mögel, damm etc kan framkalla allt från obetydliga till svåra symptom hos de drabbade. Detta test utvärderar IgG-, IgG4- och IgA-antikroppssvar på 48 vanliga allergener, vilket ger användbar information och en bra grund för åtgärder. Antikroppar som går att mäta är IgA, IgG och/eller IgG4.

Nedanstående kategorier testas:

 • träd
 • inomhus (hund, katt etc)
 • ogräs (gråbo etc)
 • gräs
 • mögelsvampar

EU BioTek, Livsmedel, allergi

Vi testar en panel på eventuella allergiska reaktioner mot 44 olika livsmedel. Antikropp som mäts är IgE.

Nedanstående kategorier testas:

 • mjölkprodukter
 • säd/bönor/nötter
 • fisk/skaldjur
 • frukt
 • grönsaker
 • kött/fågel/ägg
 • kryddor
 • diverse

Provtagningsinformation

För att få korrekta svar ska man inte ha använt sig av immunförsvarsnedsättande mediciner såsom:

 • Cellgifter, sedan 6 månader tillbaka
 • Kortisonpreparat – injektioner/tabletter, sedan 6 månader tillbaka
 • Kortisonpreparat – inhalator/salva, sedan 1 månad tillbaka
 • NSAID´s (exempelvis acetylsalicylsyra, ibuprofen, nabumeton, naproxen), sedan 1 månad tillbaka
 • Allergimedicin, sedan 14 dagar tillbaka

Har man varit sjuk, haft en infektion, är det bäst att vänta med provtagningen minst 1 vecka.

Använd inte detta test om det finns misstanke om blödarsjukdom.

 Provtagningsform

 • Blod, finger (kapillärt), Näringsmedicinska Kliniken
 • Kvalitetssäkring via ELISA-modellen

 Provtagning

 • Näringsmedicinska Kliniken
 • Hemma
 • Provtagningscentral

Tillhandahålls av

>>EU Biotek

 Dokumentation

Nedan ges exempel på analysrapporter.

Analysexempel, allmänna födoämnen, IgA/IgG/IgG4

Eu biotek240 st Eu biotek144 st Eu biotek96 st

Analysexempel, vegetariska födämnen, IgA/IgG/IgG4

Eu biotek198 st Eu biotek96 st

Skillnad analysrapporter

Eu biotekAllmänna och vegetariska födoämnen

Analysexempel, allmänna födoämnen, IgE

44 st

Analysexempel, luftburna allergener, IgA/IgG/IgG4

Eu biotek48 st

Övrigt

OBS! Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) får vi inte behandla barn under åtta år. Därför genomför vi inte EU BioTeks tester på barn under åtta år.