Christin Jarl, Näringsterapeut (dipl.)

Christin arbetar som näringsterapeut och driver Näringsmedicinska Kliniken i Helsingborg. Som näringsterapeut uppmuntrar hon klienter till en sund livsstil, sund kost och hälsobefrämjande användning av näringstillskott. Konsultationerna inom näringsterapi syftar till att ta fram en handlingsplan som optimerar ett näringsstöd till kroppen och dess funktioner.

Hon är utbildad inom näringslära vid den numera nedlagda Näringsmedicinska Skolan i Stockholm (drevs bland annat av Peter Wilhelmsson, naturläkare/närings- & funktionsmedicinare/författare/grundare Alpha Plus).

Hennes inriktning är närings- och funktionsmedicin.

Christin Jarl Näringsterapeut

Christin Jarl

Näringsterapeut (dipl.)

Boka tid

Hon är medlem i Näringsmedicinska Terapeutförbundet (NMTF) och har ansvarsförsäkring därigenom. Christin för journal och ser till att den förvaras på ett för klienten betryggande sätt. Hon har också tystnadsplikt.

Många kan uppleva att frågan om varför de inte mår bra och varför de inte känner sig vid god hälsa inte blir besvarad vid en läkarkontroll i sjukvården. Besvär behöver inte alltid bero på en sjukdom, utan många gånger de orsakas av exempelvis näringsbrister och diverse överkänsligheter mot mat. Kroppen är komplex, men allt hänger samman!

Varmt välkommen!

Christin

 

Näringsterapeut – utbildning, ett urval

Övrig arbetslivserfarenhet, ett urval

Övrig utbildning, ett urval