Vanliga symtomsymtom

Symtom är ett uttryck för ett oönskat tillstånd som upplevs av en individ. Orsaken kan bero på sjukdom, men många gånger handlar det om obalanser i kroppen.

Många kan uppleva att frågan om varför de inte mår bra och varför de inte känner sig vid god hälsa inte blir besvarad vid en läkarkontroll i sjukvården. Besvären behöver inte alltid bero på en sjukdom, utan många gånger de orsakas av exempelvis näringsbrister och diverse överkänsligheter mot mat. Kroppen är komplex, men allt hänger samman!

Vanliga besvär är trötthet, matsmältningsbesvär, hängig/ofta sjuk, allergier och överkänsligheter, pms-besvär och värk.