Vanliga symtom

Symtom är ett uttryck för ett oönskat tillstånd som upplevs av en individ. Orsaken kan bero på sjukdom, men många gånger handlar det om obalanser i kroppen.

Många kan uppleva att frågan om varför de inte mår bra och varför de inte känner sig vid god hälsa inte blir besvarad vid en läkarkontroll i sjukvården. Besvären behöver inte alltid bero på en sjukdom, utan många gånger de orsakas av exempelvis näringsbrister och diverse överkänsligheter mot mat. Kroppen är komplex, men allt hänger samman!

symtom

Funktionsmedicin

Hälsokontroll

fysiska möten & online

Läs mer

Vanliga besvär vid symtom

>>Trötthet
>>Matsmältningsbesvär
>>Hängig/Ofta sjuk
>>Allergier & Överkänsligheter
>>PMS-besvär
>>Värk

Generalagenter/laboratorium

Nedanstående generalagenter/laboratorium samarbetar vi med.