Allergi och överkänslighet

Immunförsvaret har till uppgift att skydda oss från olika smittämnen och är aktivt vid allergi och överkänsligheter. Allergi- och överkänslighetsreaktioner leder till inflammation i kroppen.

Så mycket som cirka 80% av vårt immunförsvar sitter i mag-tarmkanalen, vilket påpekar det uppenbara med att ha en bra matsmältningsfunktion. Immunförsvaret påverkas negativt av stress, näringsbrister, för lite sömn, för få tillfällen till återhämtning, dåliga kostvanor och intag av födoämnen som man inte tål.

>>Tillbaka till startsidan för vanliga symtom

allergi

Funktionsmedicin

Hälsokontroll

fysiska möten & online

Läs mer

Allergi och överkänslighet, immunförsvaret

Nedan beskrivs immunförsvarets reaktioner vid allergi och överkänsligheter.

Allergi, IgE-antikroppar

Födoämnesallergi (IgE-antikroppar bildas) ger omedelbara reaktioner och kan ibland vara livshotande (anafylaktisk chock) med reaktioner såsom andningssvårigheter. Den här typen av allergi vet vederbörande oftast om utan att prover behöver tas. Ett klassiskt exempel är jordnötsallergi. Sjukvården testar för allergireaktioner via pricktester. Dessa födoämnen ska uteslutas ur kosten.

Överkänslighet, IgG-antikroppar

Födoämnesöverkänslighet (IgG-antikroppar bildas) ger istället en fördröjd reaktion som först visar sig efter några timmar, men kan även visa sig först efter några dagar. Dessa reaktioner är inte livshotande. I och med att reaktionen är något fördröjd är det svårt för vederbörande att veta exakt vad man reagerar mot. Många gånger rör det sig om flertalet födoämnen som är inblandade. IgG-förmedlade reaktioner testas inte inom sjukvården och därför ger ett pricktest inget utslag. Dessa födoämnen kan tolereras i viss mängd och bör roteras och inte intas mer än var fjärde dag.

Överkänslighet, IgA-antikroppar

IgA-antikroppar bildas vid slemhinnereaktioner och vid exponering av negativa mikrober (virus, bakterier, svamp, parasiter) i tarmen. Detta påverkar tarmslemhinnan och ger reaktioner vid vissa födoämnesintag precis såsom vid allergier och överkänsligheter. När mikroberna väl är borta försvinner också reaktionerna.

Överkänslighet, histaminintolerans

Du kan också få en reaktion som beror på att du inte kan bryta ned ämnet histamin som finns i eller frisätts från många födoämnen. Du är då histaminintolerant. Reaktionen beror på brist av enzymet diaminoxidas (DAO), som hjälper till att bryta ned histaminet. Du kan ha en medfödd brist på DAO eller kan enzymfunktionen vara tillfälligt nedsatt. Några vanliga födoämnen som innehåller histamin eller som frisätter histamin är tomat, skaldjur, lax, rött vin, choklad, citrusfrukter, ägg och jordgubbar.

Nedan ges en övergripande bild av allergi och överkänsligheter/intoleranser.

ReaktionAntikroppIntag födoämneVanliga orsaker"Minne"Testas av
AllergiOmedelbarIgE
-Små mängder utlöser reaktion
-Ackumuleras ej
-Få födoämnen utlöser reaktion
ÄrftlighetLivslångt alternativt
5 år (nya studier)
-Sjukvården
-Näringsmedicinska kliniken
Överkänslighet/
Intolerans
OmedelbarIgA-Små mängder utlöser reaktion
-Ackumuleras ej
-Många födoämnen utlöser reaktion
Slemhinnereaktioner och/eller tarminfektioner av svamp, bakterier, amöbor, parasiter etc.
KortNäringsmedicinska kliniken
Överkänslighet/
Intolerans
FördröjdIgG
-Små mängder utlöser ingen reaktion
-Ackumuleras
-Många födoämnen utlöser reaktion
Nedsatt tunntarms- och/eller tjocktarmsfunktion (läckande tarm)
Kort, 3-12 månaderNäringsmedicinska kliniken
Överkänslighet/
Intolerans
FördröjdIgG4
-Små mängder utlöser ingen reaktion
-Ackumuleras
-Många födoämnen utlöser reaktion
-Kronisk exponering
-Blockering i förhållande till IgE
Kort, 3-12 månaderNäringsmedicinska kliniken
Överkänslighet/
Intolerans
Fördröjd--Små mängder utlöser ingen reaktion
-Ackumuleras
-Många födoämnen utlöser reaktion
Nedsatt enzymfunktion gällande DAO (Diaminoxidas) => histaminintoleransKortNäringsmedicinska kliniken

Allergi och överkänslighet, reaktioner

Nedan listas vanliga symtom, orsaker och sjukdomar/tillstånd som förknippas med allergi och överkänslighet.

Vanliga symtom

 • Trötthet efter maten
 • Huvudvärk/Migrän
 • Hudåkommor
 • Ansiktsrodnad
 • Rubbningar i hjärtrytmen
 • Klåda
 • Rinnande näsa, nysningar
 • Ont i magen
 • Diarré/Förstoppning
 • Humörsvängningar
 • Depression, oro, ångest
 • Andningsbesvär
 • Pulsstegring

Vanliga orsaker

 • Dåliga kostvanor
 • Näringsbrister/obalanser
 • Stress
 • Mikrober såsom virus, bakterier, svamp, parasiter
 • Intag av födoämnen som innehåller/frisätter histamin
 • Nedsatt matsmältningsfunktion
 • Nedsatt immunförsvar
 • Nedsatt avgiftningsförmåga
 • Miljögifter
 • Tungmetaller
 • Läkemedelsintag, exempelvis antibiotika
 • Nedsatt enzymaktivitet av diaminoxidas (DAO)

Vanliga sjukdomar/tillstånd

 • IBS
 • Mag- och tarminfektioner pga mikrober
 • Inflammatoriska tarmsjukdomar såsom kolit och crohn´s
 • Inflammatoriska sjukdomar i muskler och leder såsom reumatism och artros

Allergi, överkänslighet – Medicinska analyser

Vid framtagandet av en handlingsplan kan medicinska analyser stödja oss i vårt arbete. Laboratorium som vi använder är speciellt utvalda för olika behov.

Läs mer om Näringsmedicinska Klinikens analyser >

Nedanstående generalagenter/laboratorium samarbetar vi med.