DNA Health

DNA Health

DNA Health är till för dig som söker en genetisk grund för vägen till en bättre hälsa. Analysen är tillräckligt omfattande för att täcka alla större hälsoproblem, vilket ger tydliga riktlinjer gällande dina livsstilsval.

>>Tillbaka till startsidan för samtliga analyser

DNA Health testar ett antal gener, fördelade inom nedanstående områden, som alla stödjer vår övergripande hälsa: dna health

1. Hjärta & Kärl – fett- och kolesterolmetabolism

Gener som påverkar i vilken grad kroppen kan mobilisera triglycerider till fria fettsyror, som är viktiga för kolesterol och distribution, och därmed är faktorer i risken för hjärt-kärlsjukdom.

2. B-vitaminer/metylering

Gener som hanterar metylering – reparation och skapandet av nya celler och DNA.

3. Avgiftningsprocesser

Gener som avgör kvaliteten på våra två avgiftning faser (fas 1 och fas 2). Dessa faser är viktiga biologiska processer som är ansvariga för att eliminera och utsöndra slaggprodukter och gifter.

4. Inflammation

Gener som påverkar kroppens respons på inflammation, inklusive produktionen av inflammatoriska sammansättningar. Om inflammationsnivån är för hög påverkar det risken för att utveckla en mängd olika livsstilssjukdomar.

5. Antioxidantstatus

Gener som stimulerar kroppens egen produktion av antioxidanter. En låg produktion kan orsaka höga nivåer av oxidativ stress, inflammation och ansamling av toxiner i kroppen.

6. Benhälsa

Gener som påverkar kroppens förmåga att absorbera och metabolisera D-vitamin och kalcium för att säkerställa en stark benvävnad.

7. Insulinresistens

Gener som påverkar kroppens insulinkänslighet och därmed risken för att utveckla typ-2-diabetes.

8. Födoämnesrespons och känsligheter

Särskilda näringsämnen och vissa komponenter i olika livsmedel kan påverka individer på olika sätt. Områdena som omfattas av denna panel innefattar: laktosintolerans, metabolismen av fleromättade fetter (PUFA), koffein- och saltkänslighet, järnöverbelastning, bitter smak och alkoholmetabolism.

Nedanstående gener testas i DNA Health.

OmrådeGenGenetisk variation
1. "Lipid metabolism"LPL1595 C>G
1. "Lipid metabolism"CETP279 G>A
1. "Lipid metabolism"APOC33175 C>G
1. "Lipid metabolism"APOEE2/E3/E4
1. "Lipid metabolism"PON1A>G
2. "Methylation"MTHFR677 C>T
1298 A>C
2. "Methylation"MTR2576 A>G
2. "Methylation"MTRR66 A>G
2. "Methylation"CBS699 C>T
2. "Methylation"COMT472 G>A
3. "Detoxification"CYP1A1Msp1 T>C
Ile462Val A>G
3. "Detoxification"GSTM1Insertion/Deletion
3. "Detoxification"GSTP1313 A>G
3. "Detoxification"GSTT1Insertion / Deletion
3. "Detoxification"NQ01C>T
4. "Inflammation"IL-6-174 G>C
4. "Inflammation"TNFA-308 G>A
4. "Inflammation"IL-1A4845 G>T
-889 C/T
4. "Inflammation"IL-1B3954 C>T
-511 A>G
4. "Inflammation"IL-1RN2018 C>T
5. "Oxidative Stress"eNOS894 G>T
5. "Oxidative Stress"MnSOD/SOD2-28 C>T
5. "Oxidative Stress"CAT-262 C>T
5. "Oxidative Stress"GPX1C>T
6. "Bone Health"VDRFok1 T>C
Bsm1 G>A
Taq1 C>T
6. "Bone Health"COL1A11546 G>T
7. "Insulin Sensitivity"PPARGPro12Ala or C>G
7. "Insulin Sensitivity"TCF7L2rs7903146 C>T
7. "Insulin Sensitivity"SLC2A2Thr110Ile
7. "Insulin Sensitivity"FTOrs9939609 T>A
8. "Food responsiveness"
-Iron overload
HFEC282Y & H63D
8. "Food responsiveness"
-Lactose Intolerance
MCM6−13910C>T
8. "Food responsiveness"
-Caffeine Sensitivity
CYP1A2A>C
8. "Food responsiveness"
-PUFA Metabolism
FADS1rs174537 G>T
8. "Food responsiveness"
-Salt Sensitivity
ACEI/D
8. "Food responsiveness"
-Salt Sensitivity
AGTT>C
8. "Food responsiveness"
-Bitter Taste
TAS2R38145 C>G
785 C>T
886 G>A
8. "Food responsiveness"
-Alcohol Metabolism
ALDH2rs671 G>A

Provtagningsform

  • Blod, finger (kapillärt)

Provtagning

  • Hemma

Tillhandahålls av

>>Nordic Labs

DNA Health – Dokumentation

pdf_logga DNA Health, analysexempel

DNA Health – Prisinformation

>>Priser

>>Beställ DNA Health

Övrigt

Både provtagningsinstruktioner och analyssvar är på svenska.