Konsultationer

Näringsmedicinska Kliniken tillhandahåller konsultationer inom näringsterapi, näringsterapi/bioresonansterapi och hårmineralanalyser.

Konsultationer inom näringsterapi syftar till att ta fram en skräddarsydd handlingsplan som optimerar ett näringsstöd till kroppen och dess funktioner.

Konsultationer inom näringsterapi och bioresonansterapi syftar också att ta fram en skräddarsydd handlingsplan som optimerar ett näringsstöd till kroppen och dess funktioner. En djupare analys, samt eventuella behandlingar, görs på kropps- och organfunktioner.

Konsultationer inom hårmineralanalyser baseras på en genomförd hårmineralanalys. Konsultationen syftar till att hjälpa dig tolka ditt analyssvar samt råda kring de föreslagna kosttillskottsrekommendationerna.

Vilken konsultationstyp ska jag välja?

Nedanstående ger en fingervisning kring vilken konsultationstyp man bör välja. OBS! Det går att växla mellan konsultationstyper!

Hårmineralanalyser och övriga analyser används även vid behov i Näringsterapi och Näringsterapi/Bioresonansterapi.

 NäringsterapiNäringsterapi +
Bioresonansterapi
Hårmineralanalys
-Mår braX
XX
-Mår dåligtXX
-Inga läkemedelX
X
X
-LäkemedelXX
-Inga diagnoserX

XX
-Diagnos(er)XX
-Vill bibehålla/återställa kroppsfunktionerXXX
-Vill inte chansa vid köp av kosttillskott
XXX
-Mätning av kropps-/organfunktioner på cellnivå
-Omgående svar
XX
-Mätning av vitamin- och mineralstatus etc på cellnivå
-Omgående svar
XX
-Fördjupad analys av kropps-/organfunktioner på cellnivå
-Omgående svar
X
-Fördjupad analys av möjliga orsaker till diverse symtom
-Omgående svar
X
-Möjlighet till att försvaga mikroorganismer
-Behandling sker i separat konsultation
X
-Möjlighet till att stärka kropps-/organfunktioner
-Behandling sker i separat konsultation
X

Läs mer om hur du bokar en tid för konsultation>>