DNA Sport

DNA Sport
dna sport

DNA Sport vänder sig till både elit- och fritidsidrottare som vill få maximalt resultat från träningen. Detta test riktar sig främst mot idrottare som har svarat under förväntan och där man kan finna svaret i deras gener. Oberoende av prestationsnivå är denna analys ett viktigt verktyg för att uppnå en individs atletisk potential.

Testar ett antal gener, fördelade inom tre områden, inom området för prestationsfaktorer som påverkar:

  1. Styrka och uthållighet:

Tester för gener som kodar för fysiologiska faktorer såsom cirkulation- och hjärtprestanda; blodtryck; hjärt- och lungkapacitet; muskelstyrka; och hur man svarar på träning.

  1. Senor:

Upptäcker genetiska variationer som ökar sannolikheten för mjukdelsskador såsom de som rör ligament och bindväv.

  1. Återhämtningstid:

Testar gener som påverkar idrottarens anlag för inflammation, fria radikaler och oxidativ stress i kroppen.

Område Gen
"Injury and Recovery"
"Injury Susceptibility"COL1A1 G>T
"Injury and Recovery"
"Injury Susceptibility"COL5A1 C>T
"Injury and Recovery"
"Injury Susceptibility"GDF5 C>T
"Injury and Recovery"
"Inflammation"IL6 G>C
"Injury and Recovery"
"Inflammation"IL6R A>C
"Injury and Recovery"
"Inflammation"CRP G>A
"Injury and Recovery"
"Inflammation"TNFA G>A
"Injury and Recovery"
"Oxidative Stress"SOD2 C>T
"Injury and Recovery"
"Oxidative Stress"eNOS G>T
"Performance"
"Blood Flow and Respiration"AGT T>C
"Performance"
"Blood Flow and Respiration"ACE I>D
"Performance"
"Blood Flow and Respiration"BDKRB2 C>T
"Performance"
"Blood Flow and Respiration"VEGF C>G
"Performance"
"Energy Mobilisation"NRF2 A>G
"Performance"
"Energy Mobilisation"PPARGC1A G>A
"Performance"
"Energy Mobilisation"PPARA G>C
"Performance"
"Fuel Metabolism"ADRB2 Arg16Gly A>G
"Performance"
"Fuel Metabolism"ADRB2 Gln27Glu C>G
"Performance"
"Fuel Metabolism"TRHR T>G
"Performance"
"Fuel Metabolism"CYP1A2 C>A
"Performance"
"Musculoskeletal
Properties"
ACTN3 R>X
"Performance"
"Musculoskeletal
Properties"
VDR T>C

Provtagningsform

  • Saliv

Provtagning

  • Hemma

Tillhandahålls av

Nordic Labs

Prisinformation

Priser>>

OBS! Kan endast beställas i konsultation.

Övrigt

Både provtagningsinstruktioner och analyssvar är på engelska.