Integritetspolicy

Den 25 maj 2018 ersattes PUL (Personuppgiftslagen) med GDPR (General Data Protection Regulation). Vår integritetspolicy omfattar hur vi hanterar personuppgifter för din trygghet.

Vi hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR och registrerar personuppgifter för att fullgöra vårt åtagande mot dig som kund/klient och för att kunna bedriva en effektiv verksamhet.

Vi behöver uppgifterna bland annat för att på ett tryggt sätt kunna hantera och slutligen förse dig med eventuella handlingsplaner, analys- och provresultat samt näringstillskott och kommer inte att använda dem i något annat sammanhang.

Personuppgifterna hanteras under sekretess. Vissa personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part, exempelvis transporttjänstföretag, men endast i syfte att fullgöra våra åtaganden. Registreringen raderas 10 år efter det att åtagandet upphört. Fakturauppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, exempelvis enligt bokföringslagen.

Om du vill skicka uppgifter till oss som handlar om din hälsa (känsliga personuppgifter) så ber vi dig att inte använda e-post. Naturligtvis är det upp till dig att göra så, men e-post är inte en säker kommunikationsväg ur integritetssynpunkt och vi rekommenderar att du istället skickar uppgifterna med vanlig post.

Du kan när som helst kontakta oss om du har frågor angående hur vi hanterar personuppgifter, om du har ångrat dig angående registreringen, eller om du vill göra ändringar.