födoämnesallergi

Födoämnesallergi och/eller födoämnesintolerans

Födoämnesallergi – nedan ges en övergripande bild av allergi och överkänsligheter/intoleranser.

ReaktionAntikroppIntag födoämneVanliga orsaker"Minne"Testas av
AllergiOmedelbarIgE
-Små mängder utlöser reaktion
-Ackumuleras ej
-Få födoämnen utlöser reaktion
ÄrftlighetLivslångt alternativt
5 år (nya studier)
-Sjukvården
-Näringsmedicinska kliniken
Överkänslighet/
Intolerans
OmedelbarIgA-Små mängder utlöser reaktion
-Ackumuleras ej
-Många födoämnen utlöser reaktion
Slemhinnereaktioner och/eller tarminfektioner av svamp, bakterier, amöbor, parasiter etc.
KortNäringsmedicinska kliniken
Överkänslighet/
Intolerans
FördröjdIgG
-Små mängder utlöser ingen reaktion
-Ackumuleras
-Många födoämnen utlöser reaktion
Nedsatt tunntarms- och/eller tjocktarmsfunktion (läckande tarm)
Kort, 3-12 månaderNäringsmedicinska kliniken
Överkänslighet/
Intolerans
FördröjdIgG4
-Små mängder utlöser ingen reaktion
-Ackumuleras
-Många födoämnen utlöser reaktion
-Kronisk exponering
-Blockering i förhållande till IgE
Kort, 3-12 månaderNäringsmedicinska kliniken
Överkänslighet/
Intolerans
Fördröjd--Små mängder utlöser ingen reaktion
-Ackumuleras
-Många födoämnen utlöser reaktion
Nedsatt enzymfunktion gällande DAO (Diaminoxidas) => histaminintoleransKortNäringsmedicinska kliniken

Läs mer om skillnaderna mellan allergi och överkänslighet>>

Nedan återfinns länkar till några av de tester som Näringsmedicinska Kliniken använder sig av vid besvär orsakade av mat.

Födoämnesallergi – diverse analyser

Nedanstående analyser används vid behov för klienter som går i näringsterapi och går därmed inte att beställas separat.

Födoämnesallergi och födoämnesintoleranser, EU BioTek>>
Födoämnesintoleranser, ImuPro>>
Födoämnesintoleranser, FoodDetective Professional>>
Födoämnesintoleranser, Histamin>>

Bokningskalender>>