DNA Diet

DNA Diet

DNA Diet är avsedd för dig som erfarenhetsmässigt har svårt för att minska i vikt och/eller har utmaningar med hålla vikten. Testet rekommenderas särskilt till personer som har varit överviktiga hela sitt liv eller misstänker att de kan vara genetiskt predisponerade för fetma.

dna diet

DNA Diet testar för genetiska variationer som påverkar ämnesomsättningen och förbränningsprocesser, hunger- och mättnadsreglering, insulinkänslighet samt inflammation. Baserat på dessa testresultat ger testet rekommendationer för kost, motion och livsstilsförändringar. De rekommendationer som ges stöder bäst de genetiska variationer som har en betydande inverkan på vår vikt, metabolism och förmåga att lagra och bränna fett.

Genom att analysera ditt DNA kan vi rekommendera den bästa dieten för just dig. I vissa fall kan en diet vara den bästa dieten för att uppnå resultat. För andra, med mindre genetiska hinder för viktminskning, kan två eller till och med alla dieter visa sig vara effektiva. Valet av vilken diet som är lämplig baseras på dina personliga preferenser, din kosthistorik och inställning till mat.

Forskning inom nutrigenomik har avslöjat en mängd olika metaboliska processer som är viktiga faktorer för att hålla vikten, insulinkänslighet, småätande, överätande men även känslighet för mättade fetter, kolhydrater och träningsupplägg. Utifrån dessa faktorer är DNA Diet ett användbart verktyg i alla viktminskningsprogram. Baserat på resultatet kan du optimera kost och motion samt behandla och förebygga fetma.

Studier visar att individer reagerar olika på olika typer av dieter och därför finns det ingen enskild diet som fungerar bra för alla. Genom att testa DNA Diets etablerade genetiska variationer kan vi rekommendera bästa möjliga kost för varje enskild person.

>>Tillbaka till startsidan för samtliga analyser

Nedanstående gener testas i DNA Diet.

OmrådeGenGenetisk variation
"Absorption and
metabolism"
FABP2Ala54Thr
"Absorption and
metabolism"
PPARGPro12Ala
"Absorption and
metabolism"
ADRB2Arg16Gly
"Absorption and
metabolism"
APOA51131 T>C
"Carbohydrate
Responsiveness"
ADRB2Gln27Glu
"Carbohydrate
Responsiveness"
TAS1R2Ile191Val
"Carbohydrate
Responsiveness"
DRD2rs1800497
"Carbohydrate
Responsiveness"
SLC2A2Thr110Ile
"Fat metabolism, obesity
and satiety"
APOA2265 T>C
"Regulation of
metabolism and
feeding behaviour"
MC4RV103I
"Regulation of energy
intake"
FTOrs9939609
"Regulation of energy
intake"
TCF7L2rs7903146
"Exercise responsiveness"ADBR3Trp64Arg
"Circadian rhythms"CLOCK3111 T>C
"Fat storage"PLIN11482 G>A
"Inflammation"TNFA308 G>A

Provtagningsform

  • Blod, finger (kapillärt)

Provtagning

  • Hemma

Tillhandahålls av

>>Nordic Labs

DNA Diet – Dokumentation

pdf_loggaDNA Diet, analysexempel

DNA Diet – Prisinformation

>>Priser

OBS! Kan endast beställas i konsultation.

Övrigt

Både provtagningsinstruktioner och analyssvar är på svenska.