oberon

Oberon Bioresonans

Som ett komplement i våra konsultationer (fysiskt möte) använder vi oss av ett analysverktyg, Oberon Bioresonans. Med analysverktyget genomförs en komplex genomlysning av kroppen för att bättre avgöra klientens kropps-/organfunktioner på cellnivå.

Analysmetoden bygger på frekvensteknik, använder elektromagnetiska vågor för att känna av och korrigera fysiologiska störningar. Frekvensteknik bygger på vetenskapliga studier inom medicin, bioinformatik och elektroteknik.

Analysen ingår i konsultationspriset.

>>Tillbaka till startsidan för samtliga analyser

oberon

Oberon-verktyget

Analys pågår

Boka tid

Oberon – Så går det till

Analys

Vid ett ny- eller återbesök går vi tillsammans igenom de kropps-/organfunktioner som är av intresse, utifrån vad som har framkommit i övrigt under konsultationen. Därefter skannar vi, med hjälp av Oberon, de utvalda funktionerna. I analysresultatet koncentrerar vi oss främst på områden som markerar belastningar. De belastade områdena analyseras därefter ytterligare. Den fördjupade analysen visar på möjliga orsaker till belastningen.

Konsultationen resulterar i en individuell handlingsplan. Exempelvis kan den omfatta förslag på förändringar i livsstil och med kosten. Det kan också bli aktuellt med kompletterande medicinska analyser och näringstillskott. Vid önskemål och behov föreslår vi terapi med Oberon Bioresonans enligt nedan.

Terapi

Terapi med Oberon innebär att vi kan stärka kropps-/organfunktioner med frekvenser. Vi har också möjlighet att minska på belastningar, som kan bestå av mikroorganismer (bakterier, parasiter, svamp etc). Ingen analys sker, utan bara terapi av det vi har kommit fram till tidigare.

Beroende på vad som framkom vid analysen kan det behövas en eller flera terapisessioner. Tillfällena är antingen på 60 eller 90 minuter per gång och bokas som ett “Återbesök” efter att ett “Nybesök” är genomfört.

Oberon, Information

Oberon Bioresonans omfattar nedanstående information:

 • Komplex analys av alla organ och system i kroppen.
 • Det kardiovaskulära systemet, hjärta och blodkärl. Även blodet.
 • Mag-tarmkanalen, matsmältningssystemet.
 • Genitala delar och urinvägar. Reproduktionsorgan.
 • Rörelseapparatens delar, kotor och diskar. Leder, senor och muskler
 • Hormonproducerande körtlar.
 • Bronker & andningssystem.
 • Hud, naglar och hår
 • Nervsystemet med receptorer, hörsel, balans och syn.
 • Utsöndringsorgan, lever, njurar och lymfsystem.
 • Infektion i organ och system – virus, bakterier, svampar, protozoer, maskar, mm.
 • Kromosomals tendenser. RNA & DNA.
 • Akupunkturpunkter.
 • Idrottsskador.
 • Och mycket mer…

Provtagningsform

Hörlurar

Provtagning

Näringsmedicinska Kliniken

Tillhandahålls av

Näringsmedicinska Kliniken

Oberon, dokumentation

Prisinformation

Ingår i konsultationspriset
>>Priser konsultationer