Kalciumobalanser (kalk, Ca) och dess konsekvenser

Kalciumobalanser

Kalciumobalanser (kalk, Ca) och dess konsekvenser

Många tänker på skelett och tänder när man nämner kalcium. Det är inte konstigt då drygt 98 procent av kroppens kalcium återfinns i skelettet och i tänderna. Övrig mängd kalcium som finns utanför skelettet och tänderna reglerar bl a funktioner för hjärtat, nervimpulser, muskelsammandragningar, hormonbalanser, blodets koagulationsförmåga och syra-/basbalans. Många enzymer aktiveras också av kalcium.

En hårmineralanalys mäter kalciumvärdena i vävnader och ger svar på bland annat följande:

Kalciummängd (Ca)

Ett förhöjt vävnadskalcium indikerar obalanser i ämnesomsättningen, varpå det kan bli en felaktig fördelning mellan kroppens benstomme och bindväv. Detta kan leda till förkalkningar av bindväv och blodkärl. Personer med förhöjt vävnadskalcium är också mer mottagliga för virusinfektioner. Symtom såsom trötthet, huvudvärk, koncentrationssvårigheter och depression är vanliga.

Ett för lågt vävnadskalcium indikerar en otillräcklig upptagningsförmåga av mineral från matsmältningen. Personer med för lågt vävnadskalcium kan många gånger lida av osteoporos, sömnproblem och allergier, men även av symtom såsom ångest och oro.

Relationer mellan kalcium och andra mineraler

Nedan ges ytterligare några exempel på relationer, mellan kalcium och andra mineraler, att ta hänsyn till för att nå balans. När relationen/ration mellan nedanstående mineraler blir allt för hög eller låg, då ökar risken för diverse symtom.

Relation kalcium (Ca)/fosfor (P)

Ca/P-relationen indikerar ämnesomsättningstypen.

  • Ett högt Ca i förhållande till P visar på en tendens till långsam ämnesomsättning
  • Ett lågt Ca i förhållande till P visar på det omvända, d v s en tendens till snabb ämnesomsättning

kalciumobalanser

Relation kalcium (Ca)/kalium (K)

Ca/K-relationen indikerar sköldkörtelfunktionen.

  • Ett högt Ca i förhållande till K visar på en tendens till låg sköldkörtelfunktion
  • Ett lågt Ca i förhållande till K visar på det omvända, d v s en tendens till en hög sköldkörtelfunktion

Relation kalcium (Ca)/magnesium (Mg)

Ca/Mg-relationen indikerar ev obalanser i muskler, skelett och insulinproduktion.

  • Ett högt Ca i förhållande till Mg visar på en tendens till muskelspänningar, hyperinsulinism (lågt blodsocker), samt ökad bisköldkörtelaktivitet
  • Ett lågt Ca i förhållande till Mg visar på en tendens till slapp muskulatur, hypoinsulinism (högt blodsocker), nedsatt bisköldkörtelaktivitet

Som svar på om du ska inta kalciumtillskott eller inte, beror svaret på om din individuella metabolism kräver det eller inte. Att behandla en enskild näringsobalans alternativt att laborera med tillskott på egen hand kan leda till fler obalanser än tidigare. Behovet kan i själva verket vara brist på andra synergistiska näringsämnen. Mät därför dina behov genom en hårmineralanalys!

Hårmineralanalys hos oss

Hårmineralanalyser – information>>
Hårmineralanalys – prisinformation/beställning>>
Konsultationer inom hårmineralanalys – vad innebär det?>>
Konsultationer inom hårmineralanalys – prisinformation>>

Sommarhälsningar,

Christin

OBS! Rättigheterna till detta blogginlägg tillhör Alpha Plus. Som författare till blogginlägget har vi fått tillstånd av Alpha Plus att publicera inlägget även på vår sida. Alpha Plus driver även sidan hårmineralanalysen.se som beskriver ämnet hårmineralanalys i detalj.

Alpha Plus, blogginlägg alla kategorier>>
Alpha Plus, blogginlägg hårmineralanalys>>
Hårmineralanalysen.se, blogginlägg hårmineralanalys>>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *