D-vitamin kopplat till mineraler

D-vitamin

D-vitamin kopplat till mineraler

Vinterperioden är här och vår ljuvliga sommar känns allt mer avlägsen. Det innebär också att förråden av solens vitamin, D-vitamin, är naturligt låga för oss här i Norden. D-vitamin är ett livsnödvändigt vitamin/prohormon som är viktigt för den allmänna hälsan, men också för många enskilda funktioner i kroppen.

Samtliga vitaminer är i sin tur tätt sammankopplade med mineralers metabola funktioner. Vitaminer betraktas som så kallade koenzymer, som hjälper mineralers aktivitet i kroppen. Det finns alltså näringsmässiga samband att ta hänsyn till för att upprätthålla kroppens balans. Detta inlägg fokuserar på hårmineralanalys, som testar enbart mineraler i kroppen. Men genom att förstå relationer mellan mineraler och vitaminer kan man också förstå ett vitaminbehov via hårmineralanalys, där resonemangen här utgår från D-vitamin som exempel.

Bland annat är D-vitaminets upptäckt, för några hundra år sedan, förknippat med iakttagelser kring engelska sjukan (Rakitis/Rakit). Engelska sjukan är en bristsjukdom som leder till ett deformerat skelett på grund av brister av kalcium, fosfor OCH det synergistiska näringsämnet D-vitamin.

D-vitamin

D-vitaminets funktion

D-vitaminet har väldigt många funktioner i vår kropp, men det agerar inte som andra vitaminer. För det första kan kroppen själv producera D-vitamin, vilket den inte kan gällande övriga vitaminer, genom att exponeras för solljus. För det andra kan D-vitaminet i kroppen omvandlas till ett hormon, kalcitriol. Kalcitriol bidrar till upptagningen av kalcium och fosfor som är väldigt viktiga mineraler för att kunna bilda och bibehålla ett starkt skelett och starka tänder.

Förutom ovanstående har D-vitaminet positiva effekter för bland annat hjärt- och kärlhälsa, nervsystemet, mentala hälsan, immunförsvaret, uppkomsten av autoimmuna sjukdomar, huden, mjälten, bisköldkörtlar/sköldkörtel, bukspottkörteln, levern och gallan.

D-vitamin

Orsaker till D-vitaminbrist

Att få i sig rätt mängd D-vitamin beror framför allt på mängden solljus du exponeras för samt hur mycket D-vitamintillskott du intar. D-vitamin är nämligen det vitamin som är mest sällsynt i maten, där fisk är det födoämnet som innehåller mest D-vitamin naturligt.

I Norden får vi tillgång till de viktiga solstrålarna runt högsommaren, men detta förråd håller enbart några veckor. Därefter bör man överväga kosttillskott i form av D3, som är mer effektivt än D2. Ju fler kroppsdelar som exponeras för solljus, desto högre produktion. När en större del av kroppen exponeras på sommaren kan det räcka med cirka 15 minuter i solen för att producera en tillräcklig mängd. Faktorer som påverkar förutsättningarna för detta är exempelvis vart man befinner sig på jordklotet, ozonkoncentrationer, eventuella luftföroreningar och självklart väderleken.

Ytterligare faktorer som orsakar brister är bland annat ålder, då produktionen av D-vitamin avtar ju äldre man blir. Individer med en mörkare hudfärg har exempelvis svårare för att tillverka D-vitamin vid begränsat solljus. För kännedom blockerar även solskyddsmedel D-vitaminproduktionen i olika grad beroende på solskyddsfaktor, där en solskyddsfaktor över 8 blockerar 100% av D-vitaminbildningen. 

D-vitamin

D-vitamin och hårmineralanalys

Även om vitaminer och mineraler arbetar tillsammans, kan ett överdrivet intag av ett enda vitamin leda till en mineralobalans genom att antingen producera en brist eller genom att öka kvarhållningen av mineralet. Likaså kan ett alltför stort intag av mineraler också antingen minska eller öka behovet av ett vitamin. Detta kallas för att näringsämnena arbetar som antagonister alternativt synergister till varandra. Exempelvis kan D-vitamin öka upptaget och kvarhållning av kalcium, vilket i sin tur förhindrar järnupptaget och kan även orsaka en kalium- och zinkbrist.

Näringsämnen kan också ha en både stimulerande alternativt en dämpande effekt på kroppens metabola processer. Exempelvis tillhör D-vitaminet de dämpande näringsämnena, vilket innebär att en person med en väldigt långsam ämnesomsättning/låg sköldkörtelfunktion kan dämpas ytterligare vid ett högre intag av D-vitamin vilket inte är önskvärt. D-vitamin kan däremot verka väldigt positivt när det gäller det motsatta förhållandet, det vill säga för en väldigt snabb ämnesomsättare.

Vidare kan läkemedel störa utnyttjande och upptagningsförmåga av näring. Exempel på sådana vanliga läkemedel är antacida som neutraliserar magsyran, laxermedel, kortision och antibakteriella. Dessa läkemedel kan ge en brist på dämpande näringsämnen som kalcium och D-vitamin. En lång användning av sådana mediciner kan leda till exempelvis engelska sjukan eller andra kalciumbristtillstånd.

En hårmineralanalys ger svar kring dina mineraler och viktiga mineralrelationer, men även kommentarer vid behov kring vitaminer inklusive D-vitamin. Analysen ger också en översikt över din hormonella balans, sköldkörtel- och binjurefunktion, samt din ämnesomsättningstyp.

Hårmineralanalys hos oss

Hårmineralanalyser – information>>
Hårmineralanalys – prisinformation/beställning>>
Konsultationer inom hårmineralanalys – vad innebär det?>>
Konsultationer inom hårmineralanalys – prisinformation>>

För tidigare blogginlägg som tangerar ovanstående, besök gärna hårmineralanalysen.se.

Vid pennan,

Christin

Källor:

Watts, Dr L. David. 2013. Spårämnen och andra livsnödvändiga ämnen, Klinisk tillämpning av hårmineralanalys. Ösmo: Nässlor & Nypon.
Wilhelmsson, Peter. 2007, 2011. Näringsmedicinska Uppslagsboken. Örtagårdens Bokförlag.
https://www.vitamindcouncil.org

OBS! Rättigheterna till detta blogginlägg tillhör Alpha Plus. Som författare till blogginlägget har vi fått tillstånd av Alpha Plus att publicera inlägget även på vår sida. Alpha Plus driver även sidan hårmineralanalysen.se som beskriver ämnet hårmineralanalys i detalj.

Alpha Plus, blogginlägg alla kategorier>>
Alpha Plus, blogginlägg hårmineralanalys>>
Hårmineralanalysen.se, blogginlägg hårmineralanalys>>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *