Ge din kropp en chans genom VIKTIG mineralbalans!

viktig mineralbalans

Ge din kropp en chans genom VIKTIG mineralbalans!

En hårmineralanalys ger vägledning till hur balanserade olika kroppsfunktioner är. Genom att se till mätvärden i förhållande till varandra, får vi mycket mer information än om vi utvärderar enskilda näringsämnen var för sig. Några få mineraler kan ge oss indikationer relaterade till exempelvis ämnesomsättningstyp och hormonbalanser.

Nedanstående är några exempel på olika kroppsfunktioner och vilka mineralförhållanden som indikerar respektive funktion.

Ämnesomsättning

Ämnesomsättningen/metabolismen beskriver hur näringsämnen utnyttjas, men också hur effektivt de utnyttjas, på cellnivå. En hårmineralanalys kan visa om du har långsam/parasympatisk ämnesomsättning eller snabb/sympatisk ämnesomsättning genom att titta på förhållandet mellan Ca/P. Beroende på binjure- och sköldkörtelfunktion (som du kan läsa mer om nedan) finns det olika nivåer på den metaboliska typen. En hårmineralanalys består av 4 nivåer vardera för långsamma respektive snabba ämnesomsättare.

Binjure- och sköldkörtelfunktion

Binjurefunktionen relaterar till hur vi reagerar på stress och indikeras av relationen Na/Mg men också av relationen mellan Na/K.

Kroppens gaspedel, sköldkörteln, är en av de kroppsfunktioner som många har problem med (många gånger utan att ens veta om det!). Genom att ta hänsyn till Ca/K-relationen kan tendenser till bland annat låg (hypotyreos) eller hög (hypertyreos) sköldkörtelfunktion ses.

Binjurar och sköldkörtel har ett starkt samband till varandra. Genom att se till relationer mellan ”bara” 4 mineraler (Na, Mg, Ca, K) kan du alltså få väldigt många svar kring två av kroppens stora hormonproducerande organ.

viktig mineralbalans

Östrogen/Progesteron, kolesterol

Relationen mellan Zn/Cu indikerar inte bara balansen mellan östrogen och progesteron utan indikerar också kolesterolnivåerna i kroppen, LDL/HDL-förhållandet.
Stora obalanser mellan zink och koppar kan påverka både känslomässigt och fysiskt vilket då har med hormonobalanser att göra. Besvär gällande menstruationscykeln är ett exempel på detta.

Muskler, skelett, insulinproduktion

Kalcium är ett sammandragande mineral och magnesium är ett avslappnande. På så vis kan man indikera optimal funktion för bland annat muskelsammandragningar kontra muskelslapphet. Detta görs genom att utvärdera Ca/Mg-förhållandet.

Kissar du ofta? Relationen mellan Ca/Mg påverkar även musklerna kring urinblåsan. Din status kring blodsockerbalansen i kroppen indikeras också av detta förhållande.

Järnanvändning

Genom att titta på Fe/Cu-relationen ses tendenser kring hur kroppen utnyttjar sig av järn och på så sätt kan en eventuell järnbrist indikeras.

Sammanfattning

viktig mineralbalans

Hårmineralanalys hos oss

Hårmineralanalyser – information>>
Hårmineralanalys – prisinformation/beställning>>
Konsultationer inom hårmineralanalys – vad innebär det?>>
Konsultationer inom hårmineralanalys – prisinformation>>

Så se nu till att ha dessa viktiga mineralförhållanden i balans, allt för att ge din kropp en ärlig chans!

Christin

OBS! Rättigheterna till detta blogginlägg tillhör Alpha Plus. Som författare till blogginlägget har vi fått tillstånd av Alpha Plus att publicera inlägget även på vår sida. Alpha Plus driver även sidan hårmineralanalysen.se som beskriver ämnet hårmineralanalys i detalj.

Alpha Plus, blogginlägg alla kategorier>>
Alpha Plus, blogginlägg hårmineralanalys>>
Hårmineralanalysen.se, blogginlägg hårmineralanalys>>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *