Tungmetaller och hårmineranalys!

Tungmetaller

Tungmetaller och hårmineranalys!

I vår dagliga miljö blir vi exponerade mer eller mindre för giftiga/toxiska metaller, bland annat så kallade tungmetaller. Dessa tungmetaller kan påverka vår hälsa negativt även om den ackumulerade mängden inte är särskilt hög. Det ska då också tas i beaktande att vi alla har olika förmågor till avgiftning, både bättre och sämre, dels genetiskt via vårt DNA men också förvärvat genom olika livsstilsval som kan leda till en nedsatt/ökad avgiftningsförmåga.

En hårmineralanalys mäter nedanstående tungmetaller. Dessa tungmetaller förekommer frekvent i vår omgivning och kan ge olika diffusa och/eller kraftiga symtom, men även kliniska diagnoser. Du får också exempel på var de kan finnas i vår omgivning.

Antimon (Sb): Dricksvatten, industri, textilier, plaster
Uran (U): Dricksvatten, lättbetong (blåbetong)
Arsenik (As): Dricksvatten, jord, tobak, kosmetika, öl
Beryllium (Be): Kolförbrännande industri/tillverkning
Kvicksilver (Hg): Fisk & Skaldjur, amalgamfyllningar
Kadmium (Cd): Tobak/Snus, batteritillverkning, smältverk
Bly (Pb): Färg, kosmetika, keramik
Aluminium (Al): Kokkärl, folie, bakpulver, deodoranter, öl- och läskburkar

Exempel på symtom av exponering för tungmetaller: 

• Trötthet
• Huvudvärk
• Hudproblem
• Feber
• Förkylningar
• Muskelvärk
• Stelhet
• Ångest, Nedstämdhet
• Minnesförlust, Förvirring
• Diarré/Förstoppning
• Illamående

Uran är ett exempel som ofta syns i analysen där personen i fråga antingen bor eller har bott i ett område med uranrik jord. Uranrik jord har vi bland annat i Uppsalatrakten.

tungmetaller
Hårmineralanalysen tar inte bara hänsyn till mängden tungmetaller i kroppen utan också till balanser mellan vissa mineraler i relation till bly, kvicksilver och kadmium. Det har visat sig att dessa relationer även kan visa på tendenser till graden av förgiftning man lider av.
tungmetaller
Sammanfattningsvis gäller följande vid en misstänkt tungmetallbelastning. Först och främst gäller det försäkra sig om att det rör sig om en tungmetallbelastning och vilken eller vilka tungmetaller det rör sig om. Därefter gäller det att hitta och minska/ta bort exponeringskällan. Tänk på att en belastning även kan vara nedärvd! Parallellt med detta måste man underlätta för kroppen att utsöndra tungmetallerna genom att stötta kroppens avgiftningssystem. Tänk på att kroppens avgiftningssystem inte bara består av levern utan även av lungor, lymfan, huden, njurarna och tjocktarmen. Dessa system behöver näring för att kunna göra sitt jobb. I en hårmineralanalys får man svaret på vilka näringsämnen som behövs under denna process.
 
Hårmineralanalys hos oss

OBS! Rättigheterna till detta blogginlägg tillhör Alpha Plus. Som författare till blogginlägget har vi fått tillstånd av Alpha Plus att publicera inlägget även på vår sida. Alpha Plus driver även sidan hårmineralanalysen.se som beskriver ämnet hårmineralanalys i detalj.

Alpha Plus, blogginlägg alla kategorier>>
Alpha Plus, blogginlägg hårmineralanalys>>
Hårmineralanalysen.se, blogginlägg hårmineralanalys>>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *