Har du svårt att gå ner i vikt?

Har du svårt att gå ner i vikt

Har du svårt att gå ner i vikt?

Det finns många anledningar till att det kan vara svårt att gå ner i vikt. Låt säga att man tycker att man gör ”allting rätt”, men ändå händer det ingenting! Den extra pusselbiten som saknas kan mycket möjligt förklaras av din metabolism/ämnesomsättning, det vill säga hur utnyttjandet av näring och hur effektivt detta utnyttjande sker på cellnivå.

Olika metabolism kräver olika näringsintag. En individs näringsstatus påverkar kroppens olika system, bland annat det endokrina systemet som hanterar vår hormonutsöndring. Till det endokrina systemet hör bland annat binjurarna och sköldkörteln som tillsammans är avgörande för kroppens ämnesomsättning.

Detta blogginlägg visar på vanliga anledningar till att en viktminskning uteblir alternativt varför man till och med börjar gå upp i vikt. Vi åsidosätter orsaker som kan förklaras utifrån DNA, kostvanor, belastningar av mikrober och så vidare utan tittar uteslutande på näringsstatusen i form av mineraler.

har du svårt att gå ner i vikt

Långsam ämnesomsättningstyp

En långsam ämnesomsättningstyp karaktäriseras av att binjurarna och sköldkörteln arbetar långsammare.

En vanlig profil vid långsam ämnesomsättning är att nivåerna av kalcium (Ca) och magnesium (Mg) är högre i relation till andra mineraler såsom fosfor (P), natrium (Na) och kalium (K). Enkelt uttryckt har individen en ökad kvarhållning av dämpande mineraler jämfört med stimulerande mineraler.

På detaljnivå ses också en stor skillnad i de inbördes förhållandena mellan kalcium och fosfor (högt Ca/P), kalcium och kalium (högt Ca/K) och natrium och magnesium (lågt Na/Mg). Tillsammans ger dessa mönster en långsam ämnesomsättningsprofil, med både en minskad binjure- och sköldkörtelfunktion. Ju större skillnader, desto större påverkan på metabolismen.

Obalanser mellan zink och koppar

I samband med att ovanstående ämnesomsättningstyp, med en minskad binjure- och sköldkörtelfunktion, utvärderas också relationen mellan zink och koppar.

Zink (Zn) är tätt kopplat till progesteron, koppar (Cu) till östrogen. Det finns också en koppling mellan östrogen och sköldkörteln. Allt för mycket östrogen kan därför bidra till en sänkt sköldkörtelaktivitet. Detta kan förklara varför kvinnor som börjat ta östrogentillskott, inkluderar även östrogendominanta p-piller, börjar gå upp i vikt.

En obalans mellan zink och koppar, i detta fall ett lågt Zn/Cu (alternativt ett högt Cu/Zn), visar på tendenser till ett östrogenöverskott i kroppen och därmed en möjlig bidragande orsak till en sänkt sköldkörtelaktivitet.

har du svårt att gå ner i vikt

Vanliga symtom

Förutom problem med att gå ned i vikt, hålla vikten alternativt viktuppgång kan man många gånger också känna av följande symtom:

  • Trötthet
  • Lågt blodtryck/Yrsel
  • Lågt blodsocker/Ökade insulinnivåer
  • Frusenhet, framför allt kalla händer och fötter
  • Sömnrubbningar
  • Nedstämdhet/Deprimerad
  • Svampinfektioner
  • PMS

Hårmineralanalys

Avslutningsvis finns det alltså många fördelar med att känna till sin ämnesomsättningstyp, inte bara ur perspektivet gå ner i vikt. Det gäller att se till helheten. Genom en hårmineralanalys får man svar på sin näringsstatus, utifrån ett mineralperspektiv, men också SAMTLIGA olika inbördes relationer som nämnts ovan.

För tidigare blogginlägg som tangerar ovanstående, besök gärna www.hårmineralanalysen.se.

Hårmineralanalys hos oss

Hårmineralanalyser – information>>
Hårmineralanalys – prisinformation/beställning>>
Konsultationer inom hårmineralanalys – vad innebär det?>>
Konsultationer inom hårmineralanalys – prisinformation>>

Vid pennan,

//Christin

har du svårt att gå ner i vikt

Källor:
Wilhelmsson, Peter. 2007, 2011. Näringsmedicinska Uppslagsboken. Örtagårdens Bokförlag.
Watts, Dr L. David. 2013. Spårämnen och andra livsnödvändiga ämnen, Klinisk tillämpning av hårmineralanalys. Ösmo: Nässlor & Nypon.

OBS! Rättigheterna till detta blogginlägg tillhör Alpha Plus. Som författare till blogginlägget har vi fått tillstånd av Alpha Plus att publicera inlägget även på vår sida. Alpha Plus driver även sidan hårmineralanalysen.se som beskriver ämnet hårmineralanalys i detalj.

Alpha Plus, blogginlägg alla kategorier>>
Alpha Plus, blogginlägg hårmineralanalys>>
Hårmineralanalysen.se, blogginlägg hårmineralanalys>>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *