Magnesium – ett viktigt mineral, men vanligt med brist!

magnesium

Magnesium – ett viktigt mineral, men vanligt med brist!

Magnesium är ett av det mest förekommande mineralet i kroppen. Mineralet är livsnödvändigt för många kroppsfunktioner och ingår också i mer än 300 enzymfunktioner. De flesta funktioner har med energi att göra, allt från produktion av energi till transport, lagring och användning av densamma.

Magnesiumbrist

Magnesium är väldigt känsligt för all form av stress, det vill säga både psykisk och fysisk stress. En förestående separation, en turbulent arbetsmiljö, överträning får exemplifiera vad som kan inverka på ens magnesiumreserver.

Man pratar om en absolut brist alternativt en relativ brist på mineraler. En absolut brist uppkommer om man inte kan ta upp mineralet på ett korrekt sätt eller om en högre utsöndring sker av en eller annan anledning. Upptaget av mineralet sker både i tunntarmen och tjocktarmen, vilket visar på att ett väl fungerande näringsupptag är viktigt. Näringsupptaget är i sin tur beroende av en bra mag-/tarmfunktion, vilken många har problem med idag. En relativ brist uppkommer istället när kroppen väljer att lagra upp andra näringsämnen i relation till sin magnesiumreserv.

Då det finns många anledningar till förluster av magnesium, finns det också olika reaktioner på en magnesiumbrist. Nedan anges några vanliga tillstånd som kan vara relaterade till magnesiumbrist:

• problem relaterade till muskler, leder och skelett
• överdriven urineringsfrekvens
• förstoppning
• sömnproblem
• hjärt- och kärlproblematik
• hormonobalanser
• problem med blodsocker
• överdriven svettning

magneisum

Kalciumblockerare

Att förhindra ett överskott av kalcium att lagras upp i cellerna och runt lederna är en av de främsta uppgifterna för magnesium. Vid en relativ magnesiumbrist ser jag många gånger ett överskott av kalcium i förhållande till magnesium. Detta kan ge avsevärda problem, många av dem relaterade till ovan nämnda tillstånd.

Idag äter vi många gånger en mer kalciumrik föda, exempelvis mjölkprodukter, än en magnesiumrik sådan. Ett högre intag, det vill säga ett kalciumintag som är mer än dubbelt så högt som magnesiumintaget, minskar magnesiumreserverna. Födoämnen som är rika på magnesium är bland annat vetekli, sötmandlar, sojabönor, cashewnötter, bovete, råris och gröna bladgrönsaker.

Kost som innehåller fytater ökar också utsöndringen av magnesium. Enkelt uttryckt är fytat ett naturligt ämne som hjälper bland annat sädesslag att gro. Väl nere i tarmen på oss människor binder detta ämne till sig olika mineraler, vilket gör att mineralerna passerar kroppen med ett reducerat upptag. Då mjölkulturen är väl utbredd i Sverige får vi också i oss mycket fytater. Likaså skyndar också utsöndringen av magnesium på av alkohol, vissa sjukdomar och läkemedel.

magnesium

Hårmineralanalys

Genom att mäta magnesium genom en hårmineralanalys får man många indikationer, både som enskilt mineral men också i relation till andra näringsämnen.

Både ett högt och ett lågt magnesium i en hårmineralanalys antyder ett lågt magnesiumvärde i kroppen. Vid ett högt magnesium kan man misstänka att skelettet håller på att urkalkas, vilket indikerar en Osteoporos. Även ett högt kalcium i relation till magnesium (högt Ca/Mg) indikerar en tendens till benskörhet. Relationen kalcium/magnesium, oavsett högt eller lågt Ca/Mg, indikerar ytterligare tillstånd kopplade till muskler, bisköldkörtelaktivitet och insulin. Relationen mellan natrium och magnesium (Na/Mg) indikerar binjurefunktion, men även blodtrycket.

En hårmineralanalys visar även på en eventuell tungmetallbelastning som kan vara relaterad till allt för låga magnesiumvärden.

För tidigare blogginlägg som tangerar ovanstående, besök gärna hårmineralanalysen.se.

Hårmineralanalys hos oss

Hårmineralanalyser – information>>
Hårmineralanalys – prisinformation/beställning>>
Konsultationer inom hårmineralanalys – vad innebär det?>>
Konsultationer inom hårmineralanalys – prisinformation>>

Vid pennan,
Christin

Källor:
Wilhelmsson, Peter. 2007, 2011. Näringsmedicinska Uppslagsboken. Örtagårdens Bokförlag.
Watts, Dr L. David. 2013. Spårämnen och andra livsnödvändiga ämnen, Klinisk tillämpning av hårmineralanalys. Ösmo: Nässlor & Nypon.

OBS! Rättigheterna till detta blogginlägg tillhör Alpha Plus. Som författare till blogginlägget har vi fått tillstånd av Alpha Plus att publicera inlägget även på vår sida. Alpha Plus driver även sidan hårmineralanalysen.se som beskriver ämnet hårmineralanalys i detalj.

Alpha Plus, blogginlägg alla kategorier>>
Alpha Plus, blogginlägg hårmineralanalys>>
Hårmineralanalysen.se, blogginlägg hårmineralanalys>>

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *