Hudproblem kopplat till mineralobalanser

Hudproblem kopplat till mineralobalanser

Huden är kroppens största organ och har olika funktioner. Kort uttryckt skyddar huden oss mot vår yttre miljö genom att verka som en barriär, vilket gör huden en del av vårt immunförsvar. Den hjälper oss också med utrensning av toxiner, tillverkar D-vitamin vid solexponering, reglerar värme samt har sensoriska funktioner för exempelvis smärta och beröring.

Förutsättningar för frisk hud

En frisk hud börjar inifrån! Det man först och främst behöver se över är dryck-/kostvanor, hygien, kosmetiska produkter, stress, sömn, avgiftningsförmåga, hormonbalanser, immunförsvar och mag-/tarmfunktion.

Ovanstående är lättare sagt än gjort, då många av punkterna kräver en djupare kunskap för att utvärdera och återställa vid behov. Bakomliggande orsaker till en hudproblematik kan exempelvis vara kroniska inflammationer, födoämnesallergier/överkänsligheter, näringsobalanser, toxiska belastningar och obalanserad tarmflora. Orsakerna må variera, men är sällan isolerade utan är en kombination av flera, där näringsobalanser är en starkt bidragande orsak.

Exempel på viktiga näringsämnen för huden är A-vitamin, B-vitaminer, C-vitamin, E-vitamin, biotin, kisel, zink, fettsyror och övriga antioxidanter.

Hudproblem-kopplat-till-mineralobalanser

Mineralobalanser i en hårmineralanalys

Vi fördjupar oss i mineralobalanser, vad man kan se i en hårmineralanalys, utifrån olika exempel som kan påverka huden.

Zink är det mineral som är EXTRA viktigt för huden. En bra indikator på zinkbrist är bristningar, men generellt sett kan en zinkbrist bidra till diverse hudförändringar bland annat hudutslag, blemmor samt en sämre sårläkning. Stress och en ökad sköldkörtel-/binjurefunktion är två väldigt vanliga anledningar till zinkbrist. Det rör sig då om en så kallad absolut brist. En relativ brist däremot, uppkommer när zinkvärdena är normala men är lägre än exempelvis koppar som är ett antagonistiskt mineral. Relationen mellan zink och koppar ger också indikationer kring bland annat hormonerna progesteron och östrogen och balansen sinsemellan. Obalanser i zink och koppar kan också ge så kallade falska allergireaktioner då förmågan att bryta ämnet histamin försämras. Man brukar prata om en histaminintolerans, som också kan ge hudproblem vid intag av histaminrika/-frisättande livsmedel och drycker.

Kvicksilver är en tungmetall och ger en toxisk belastning på kroppen. Förhöjda kopparvärden kan också tyda på en kvicksilvertoxicitet, även om kvicksilverstapeln inte är nämnvärt hög i analysen. Både ett förhöjt koppar- och kvicksilvervärde gynnar en miljö för candida (svamp) som i sin tur, genom sin toxiska belastning, kan orsaka hudproblem.

Inte bara svamp kan orsaka hudproblem, utan mikrober generellt. En förhöjd mängd av patogena bakterier i tunntarmen försvårar upptaget av kobolt, likaså parasitinfektioner, vilket då kan ge en låg stapel av kobolt i hårmineralanalysen. En överbelastning av mikrober missgynnar även en god mag-tarmfunktion.

Vidare kan en hårmineralanalys även läsa ut binjure- och sköldkörtelfunktion samt din avgiftningsförmåga. Obalanser i dessa system kan också orsaka hudproblem.

Återigen handlar det om att skapa balans oavsett vad det gäller!

För tidigare blogginlägg som tangerar ovanstående, besök gärna hårmineralanalysen.se.

Hårmineralanalys hos oss

Hårmineralanalyser – information>>
Hårmineralanalys – prisinformation/beställning>>
Konsultationer inom hårmineralanalys – vad innebär det?>>
Konsultationer inom hårmineralanalys – prisinformation>>

Sommarhälsningar,
Christin

Källor:
Watts, Dr L. David. 2013. Spårämnen och andra livsnödvändiga ämnen, Klinisk tillämpning av hårmineralanalys. Ösmo: Nässlor & Nypon.
Wilhelmsson, Peter. 2007, 2011. Näringsmedicinska Uppslagsboken. Örtagårdens Bokförlag.
Alpha Plus. 2016. Friskare hud på naturligt sätt, utbildningsmaterial.

OBS! Rättigheterna till detta blogginlägg tillhör Alpha Plus. Som författare till blogginlägget har vi fått tillstånd av Alpha Plus att publicera inlägget även på vår sida. Alpha Plus driver även sidan hårmineralanalysen.se som beskriver ämnet hårmineralanalys i detalj.

Alpha Plus, blogginlägg alla kategorier>>
Alpha Plus, blogginlägg hårmineralanalys>>
Hårmineralanalysen.se, blogginlägg hårmineralanalys>>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *