Stressa ned och återfå balans

Stressa ned och återfå balans

Stressa ned och återfå balans

Stress påverkar oss mycket mer än vad vi tror! Förmågan att kunna hantera stress och dess konsekvenser är därför väldigt viktigt. Detta inlägg fokuserar på det faktum att stress ger näringsobalanser, vilket också ger en kropp ur balans.

Vad är stress?

Först och främst behövs en förklaring till vad stress är. Stress är inte bara förknippat med att ha för mycket att göra, exempelvis att ha ett stressigt jobb. Kroppen upplever en stressituation oavsett om den är psykologisk, fysiologisk, metabol eller miljöorsakad. Ytterligare exempel på vad som är stressande för kroppen är överträning, dåliga relationer, skilsmässor, förlust av närstående, oro för ekonomin, dåliga kostvanor, näringsobalanser, miljögifter, tungmetallbelastning och överväxt av mikrober.

Det neuroendokrina systemet styr

Det neuroendokrina systemet i kroppen påverkar absorption, utsöndring, transport, tillgodogörandet samt lagring av näringsämnen (vitaminer, mineraler, proteiner, fetter, kolhydrater). Exempelvis räcker det alltså inte med att ”äta rätt” om näringen inte kan tas upp korrekt av kroppen.

Det neuroendokrina systemet omfattas av det endokrina systemet och det centrala nervsystemet. Det endokrina systemet omfattar ett antal körtlar för utsöndring av hormoner, exempelvis binjurar och sköldkörtel. Det centrala nervsystemet påverkar bland annat aptit och ämnesomsättning genom två nervsystem, det sympatiska och parasympatiska systemet.

Det sympatiska systemet kan enkelt liknas vid ett ”fly- eller fäktasystem” som har till uppgift att öka upp farten i kroppen. Det parasympatiska systemet representerar det motsatta, det vill säga ”vilasystemet” som sänker farten. Systemen verkar i samförstånd med varandra under förutsättning att kroppen är i balans. Skiftningar mellan dessa två system sker konstant och är helt normalt, men när det finns en form av störning kan det enda systemet bli dominant i förhållande till det andra. Störningar ger obalanser i kroppen i form av påverkan på exempelvis hur väl organ fungerar, hormonfrisättning från binjurar och sköldkörtel som i sin tur också påverkar det totala ämnesomsättningen.

En störning kan vara stress, vilket påverkar dessa system och därmed även vårt näringsbehov. Dominerar det sympatiska systemet, kommer kroppen att tömma kroppen på livsnödvändiga mineraler som kalcium och magnesium. Andra mineraler såsom natrium, kalium och fosfor ackumuleras istället. Även vitaminer påverkas. Detta ger på sikt en obalanserad näringsstatus.

Stressa ned och återfå balans

Olika stadier av stress kopplat till näring

I den tidiga fasen av stress svarar kroppen med en larmreaktion, alarmfasen. Här är det sympatiska systemet dominerande, exempelvis ökar hjärtslagen och blodtrycket stiger. Det parasympatiska systemet kommer då att ingripa för att balansera hjärtslag och blodtryck till normala nivåer.

Blir stressperioden förlängd kommer kroppen in i den så kallade motståndsfasen, kroppen anpassar sig till den nya situationen. Förhoppningsvis når kroppen den sista fasen som är återhämtningsfasen, men kroppen kan också hamna i en utmattningsfas (utbrändhet) om allvarliga näringsobalanser har uppstått längs vägen. Balansen mellan systemen kan inte längre upprätthållas.

Olika näringsämnen är inblandade i de olika stadierna av stress. Då individer befinner sig olika länge i respektive fas, med mer eller mindre grad av stress, blir näringsobalanserna som uppstår också av olika grad. Vid väldigt kraftiga näringsobalanser blir vårt parasympatiska system totalt dominerande över det sympatiska som då är kraftigt försvagat. Mer eller mindre kraftiga symtom av exempelvis trötthet, lågt blodtryck och depression kommer då att uppträda.

Hårmineralanalys

Det finns många tips på stresshantering, allt från att lära sig säga nej till att faktiskt byta jobb, men en naturlig del av all stresshantering MÅSTE innehålla fokus på en bra näringsstatus. En bra grund i detta är givetvis en bra livsstil men rätt dryck- och matvanor, träning, sömn etc, men hur vet man om detta räcker för en korrekt näringsstatus med tanke på ovanstående?
Genom en hårmineralanalys får du svar på din näringsstatus och vilken näring du bör komplettera med. Du får också svar på om du har en sympatisk eller parasympatisk dominans, din binjure- och sköldkörtelfunktion samt mycket annat som hjälper dig stressa ned kroppen vid behov.

För tidigare blogginlägg som tangerar ovanstående, besök gärna hårmineralanalysen.se. Tipsar om ett tidigare blogginlägg relaterat till att forskare numera också mäter stress via håret.

Hårmineralanalys hos oss

Hårmineralanalyser – information>>
Hårmineralanalys – prisinformation/beställning>>
Konsultationer inom hårmineralanalys – vad innebär det?>>
Konsultationer inom hårmineralanalys – prisinformation>>

Sommarhälsningar
Christin

Källa:
Watts, Dr L. David. 2013. Spårämnen och andra livsnödvändiga ämnen, Klinisk tillämpning av hårmineralanalys. Ösmo: Nässlor & Nypon.

OBS! Rättigheterna till detta blogginlägg tillhör Alpha Plus. Som författare till blogginlägget har vi fått tillstånd av Alpha Plus att publicera inlägget även på vår sida. Alpha Plus driver även sidan hårmineralanalysen.se som beskriver ämnet hårmineralanalys i detalj.

Alpha Plus, blogginlägg alla kategorier>>
Alpha Plus, blogginlägg hårmineralanalys>>
Hårmineralanalysen.se, blogginlägg hårmineralanalys>>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *