Järnobalanser ger hormonell påverkan

järnobalanser

Järnobalanser ger hormonell påverkan

Järnobalanser i kroppen påverkar våra hormoner. Mest känt är emellertid järnet för sin syrebindande förmåga. Hela två tredjedelar av järnet används för syretransport. Järnet är också viktigt för bland annat blodets kvalitet, kroppens motståndskraft/immunförsvar, inlärnings- och koncentrationsförmåga, kollagenproduktionen men också sköldkörtel- och binjureaktiviteten.

Precis som med många andra näringsobalanser finns det bidragande faktorer även till en järnobalans. Ett lågt eller högt intag av järn, men även ett dåligt upptag av järn, mikrober, ett otillräckligt näringsintag, läkemedel och/eller andra vitamin- och mineralbrister kan ge en obalanserad järnstatus i kroppen.

En enda mineralbrist utvecklas sällan ensam. Tvärtom kan brist på synergistiska näringsämnen exempelvis orsaka en järnbrist. Dessa synergistiska näringsämnen kan då vara lösningen för att komma till rätta med denna järnobalans, istället för att ge exempelvis ett järntillskott.

Järnupptaget

Animaliskt protein, speciellt rött kött, innehåller den mest lättupptagna formen av järn. Det finns också järn i grönsaker och spannmål, men detta järn tas inte upp lika bra som när det även finns animaliskt protein till måltiden.

Vad många kanske inte känner till är att vissa livsmedel faktiskt kan minska upptaget av järn. Mejeriprodukter, speciellt mjölk och ost, kan minska vårt järnupptag med upp till hela 60 procent! Även te kan minska absorptionen på grund av sitt innehåll av garvsyra.

Vidare kan kroppen bara absorbera järnet optimalt i tunntarmen om magen består av en sur miljö. Denna sura miljö uppnås av att ha en optimal saltsyraproduktion. Regelbundet intag av saltsyradämpande läkemedel kan därför medföra en järnbrist på sikt.

En ökad risk för brister har individer som exempelvis lever på en strikt vegankost, har rikliga menstruationsblödningar men även gravida, har blödningar i mag-/tarmkanalen, lider av kroniska candidabesvär eller parasitinfektioner samt utövar idrott som kräver en hård fysisk prestation.

Järnobalanser

Hormonell påverkan

Dagens forskare har kommit fram till att en järnbrist kan ge en försämrad sköldkörtelfunktion. Vid järnbrist minskar omvandlingen, med närmare bestämt 50 procent, av aminosyran fenylalanin till tyrosin, där tyrosin är en föregångare till sköldkörtelhormonerna.
Med anledning av att där finns en stark koppling mellan sköldkörtel och binjurarna är det rimligt att utgå från att järnstatusen även påverkar binjureaktiviteten.

Studier inom hårmineralanalys har också kunnat påvisa att en ökad aktivitet hos bisköldkörtlarna kan bidra till en järnbrist. Detta sker genom att paratyroideahormonet ökar upptaget av kalcium, som i sin tur förhindrar järnupptaget.

En ökning av järnupptaget kan ske när bukspottkörteln brister i sin produktion av enzymer, då dessa enzymer bidrar till att sänka en hög järndepå.

Hårmineralanalys

En hårmineralanalys visar på en djupt liggande reservoar av järn i vävnaderna. Järnnivån i analysen speglar därmed inte en individs aktuella status, inte heller mängden järn som tas upp från maten. Järnvärden i håret ska inte jämföras med andra mätningar av järnstatus exempelvis ferritin, transferrin eller erytrocytjärn.

Höga värden av järn i håret indikerar ofta ett felaktigt utnyttjande av järn och därmed visar detta på en faktisk järnbrist.
Bäst utläser man järnvärden i förhållande till andra mineraler som stör dess upptag. Ett högt järn i förhållande till koppar (högt Fe/Cu) visar en nedsatt upptagnings- och utnyttjandeförmåga av järn. Detta förhållande visar ofta på en järnbrist. Övriga förhållanden som visar på en järnbrist är ett högt förhållande mellan kalcium och järn (högt Ca/Fe), ett lågt järn till bly (lågt Fe/Pb) eller ett lågt järn till kvicksilver (lågt Fe/Hg).

Däremot visar exempelvis ett högt järn i förhållande till kalcium (högt Fe/Ca) på en järntoxicitet.

En hårmineralanalys ger också en översikt över din hormonella balans, sköldkörtel- och binjurefunktion, samt din ämnesomsättningstyp.

Hårmineralanalys hos oss

Hårmineralanalyser – information>>
Hårmineralanalys – prisinformation/beställning>>
Konsultationer inom hårmineralanalys – vad innebär det?>>
Konsultationer inom hårmineralanalys – prisinformation>>

För tidigare blogginlägg som tangerar ovanstående, besök gärna hårmineralanalysen.se.

Vid pennan,
Christin

Källor:
Watts, Dr L. David. 2013. Spårämnen och andra livsnödvändiga ämnen, Klinisk tillämpning av hårmineralanalys. Ösmo: Nässlor & Nypon.
Wilhelmsson, Peter. 2007, 2011. Näringsmedicinska Uppslagsboken. Örtagårdens Bokförlag.

OBS! Rättigheterna till detta blogginlägg tillhör Alpha Plus. Som författare till blogginlägget har vi fått tillstånd av Alpha Plus att publicera inlägget även på vår sida. Alpha Plus driver även sidan hårmineralanalysen.se som beskriver ämnet hårmineralanalys i detalj.

Alpha Plus, blogginlägg alla kategorier>>
Alpha Plus, blogginlägg hårmineralanalys>>
Hårmineralanalysen.se, blogginlägg hårmineralanalys>>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *