Sköldkörtelfunktionens starka koppling till selen

Sköldkörtelfunktionens starka koppling till selen

Sköldkörtelfunktionens starka koppling till selen

Sköldkörteln är, som namnet antyder, en körtel som har till uppgift att producera hormoner. Dessa hormoner agerar som budbärare i kroppen. Sköldkörtelhormonerna har olika funktioner, bland annat för ämnesomsättningen, kroppstemperaturen, saliv och magsaft, tarmrörelserna samt nervsystemet.

Sköldkörteln producerar hormonet Tyroxin (T4). Detta hormon bildas genom att slå samman 4 stycken jodatomer med aminosyran Tyrosin. Sköldkörteln producerar även hormonet Trijodtyronin (T3), men i väldigt liten skala. Istället sker det en omvandling från T4 till T3, 4 stycken jodatomer ska bli 3, utanför sköldkörteln. Denna konvertering görs med hjälp av enzymerna Deiodinase.

Selenberoende enzymerna Deiodinase

Deiodinaseenzymerna har bland annat som uppgift att omvandla det mer inaktiva T4-hormonet till aktivt T3-hormon. Denna omvandling sker inte i sköldkörteln, utan huvudsakligen i levern och njurarna. Enzymer är beroende av vitaminer och mineraler för att fungera. Detta enzym är framför allt selenberoende och får därför en nedsatt aktivitet vid just selenbrist.

Vid intag av läkemedel som innehåller den syntetiska formen av T4, exempelvis Levaxin och Eutyrox, måste även denna form omvandlas till T3 på samma sätt som kroppseget T4. En effektiv läkemedelsbehandling med T4 är därför beroende av en bra aktivitet av Deiodinaseenzymerna.

Selen

Under många år var selen mer känt som ett gift än som ett livsnödvändigt näringsämne. Våra jordar är idag väldigt selenfattiga, vilket gör att vi riskerar att få brister. Förutom detta förstörs selen lätt vid raffinering och tillagning av maten.

Förutom ovanstående finns det ytterligare faktorer att ta hänsyn till, nämligen andra näringsämnen. Håller vi oss till mineraler är exempelvis arsenik (As), kadmium (Cd), kvicksilver (Hg), zink (Zn), koppar (cu), bly (Pb), tenn (Sn) och svavel (S) antagonister till selen. Ett överskott av dessa näringsämnen kan därför ha en negativ effekt på din selenstatus. Tänk exempelvis på alla amalgamfyllningar som innehåller kvicksilver! En kvicksilverbelastning kan följaktligen då ge sköldkörtelproblematik!

sköldkörtelfunktionens starka koppling till selen

Mät dina värden i en Hårmineralanalys

Vid symtombild som stämmer överens med en sköldkörtelproblematik behöver alltså inte orsaken vara knuten direkt till sköldkörteln utan till andra faktorer såsom exempelvis selenbrist eller en tungmetallbelastning. Din selenstatus kan mätas i en hårmineralanalys. Analysmetoden är tillförlitlig vid utvärderingen av selenstatusen i kroppen. Mätning sker av olika näringsämnen var för sig men också i relation till andra näringsämnen. Den speglar väl hur mycket du får i dig av selen via maten och/eller via tillskott. Säkerställ att du inte ser selen som ett isolerat mineral utan alltid i jämförelse med andra näringsämnen.

En hårmineralanalys visar även på en eventuell tungmetallbelastning och övrig status för mineralerna som nämnts ovan. Utöver detta finns även andra näringsämnen och relationer dem sinsemellan som visar på tendenser till en minskad eller ökad sköldkörtelfunktion.

För tidigare blogginlägg som tangerar ovanstående, besök gärna hårmineralanalysen.se.

Hårmineralanalys hos oss

Hårmineralanalyser – information>>
Hårmineralanalys – prisinformation/beställning>>
Konsultationer inom hårmineralanalys – vad innebär det?>>
Konsultationer inom hårmineralanalys – prisinformation>>

Hälsningar,
Christin

OBS! Rättigheterna till detta blogginlägg tillhör Alpha Plus. Som författare till blogginlägget har vi fått tillstånd av Alpha Plus att publicera inlägget även på vår sida. Alpha Plus driver även sidan hårmineralanalysen.se som beskriver ämnet hårmineralanalys i detalj.

Alpha Plus, blogginlägg alla kategorier>>
Alpha Plus, blogginlägg hårmineralanalys>>
Hårmineralanalysen.se, blogginlägg hårmineralanalys>>

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *